جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۶ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۶ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۶ پیام های آسمانی هشتم

به کمک دوستانتان عوامل دیگری که موجب هدررفتن عمر انسان می شود را نام ببرید. به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست؟

خواب زیاد – مال اندوزی – از همه چیز و همه کس شاکی بودن و ….

مواردی که ذکر شده است را مورد توجه قرار دهیم و سعی کنیم این موارد را در زندگی پیاده سازی کنیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه