جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ دین و زندگی دهم

با مراجعه به رسالهٔ توضی حالمسائل، عبار تهای زیر را تکمیل کنید.

۱) اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش صحیح است.

۲) اگر روزه دار چیزی را که لای دندانش مانده عمدا خلال کند روزه اش باطل می شود.

۳) روزه دار نباید عمدا غبار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند.

۴) استفراغ روزه را باطل نمی کند مگر اینکه عمدی باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه