در این نوشته با جواب فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 28 پیام های آسمانی نهم

به ترجمه آیات توجه کنید:

«و خداوند برای کسانی که ایمان آوردند، همسر فرعون را مثال می‌زند؛ آنگاه که گفت: پروردگارا، نزد خودت برایم خانه‌ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و عمل او و مردم ستمکار نجات بده. همچنین مریم دختر عمران را مثال زده است؛ همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت…» سورهٔ تحریم، آیات 12- 11

به نظر شما چه ویژگی‌هایی در حضرت مریم و آسیه وجود داشت که خداوند آنان را به عنوان الگو معرفی می‌کند؟

قرآن کریم مریم (س) را بانوی برگزیده ی خدا، بانوی پاک و مطهر، بهترین زنان عصر خود، مظهر عفاف، الگوی مومنان، دختری عابد، بسیار راستگو (صدّیقه) و هم سخن با فرشتگان (محدّثه) معرفی کرده است.

در آیه شریفه دو فضیلت و ویژگی خاص برای حضرت آسیه بیان شده که عبارتند از:

الف) اعتقاد محکم و خلل‌ ناپذیر

ب) بیزارى از ظالمان و فرعونیان