در این نوشته با جواب فعالیت گروهی صفحه 115 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت گروهی صفحه 115 تفکر و سواد رسانه دهم

۱- فیلم «تکنیک نقاشی» را ببینید. آیا به عنوان مخاطب حق شما نیست تا از پشت پرده اگاه شوید؟

در این فیلم ابتدا در پشت پرده یک سری اتفاقات و برنامه ریزی ها انجام می شود و سپس شروع به فیلمبرداری می شود. در واقع در این فیلم اتفاقات را طوری نشان می دهد که واقعی نیست و این حق ما است که از این موضوع خبر داشته باشیم تا دچار گمراهی نشویم.

۲- در جدول زیر، برخی از مهم ترین حقوق مخاطب در برابر رسانه ها ذکر شده است. بسیاری از این حقوق، حق های مسلم و بدیهی مخاطبان است که متاسفانه گاهی در برخی از رسانه ها رعایت نشده است. شما با کامل کردن این جدول، آشنایی بیشتری با حقوق خود پیدا خواهید کرد. پس از تکمیل جدول در گروه، نتایج کار گروه را به کلاس ارائه کنید.

جواب فعالیت گروهی صفحه 115 تفکر و سواد رسانه دهم