جواب فکر کنید صفحه 64 علوم هفتم

در این نوشته با پاسخ فکر کنید صفحه 64 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 64 علوم هفتم

در علوم، مفهوم کار را چنان تعریف می‌کنیم که اندازه‌گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله‌های فعالیت صفحه قبل قابل اندازه‌گیری است؟

 جمله آخر

اگر پاسخ مثبت است، چگونه کار انجام شده را اندازه می‌گیرید؟

خیر،کار انجام نمی‌شود زیرا نیرو وارد می‌شود اما جابه‌جایی صورت نمی‌گیرد.(بدون جابه‌جایی کار صورت نمی‌گیرد.) همچنین اندازه کار انجام شده به نیرویی که برای انجام آن کار صرف شده و مقدار جابه‌جایی جسم بستگی دارد. با اندازه‌گیری این دو مقدار و ضرب آنها مقدار کار انجام شده را به دست می‌آوریم.

همچنین ببینید: جواب فعالیت های فصل 8 علوم هفتم

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.