جواب فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم


haladars بهمن 27, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه 67 علوم هفتم

در هریک از حالت‌های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید.

الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل مشابه‌اند، ولی اتومبیل سبز رنگ تندتر از اتومبیل قرمز رنگ حرکت می‌کند.

پاسخ: جرم هر دو اتومبیل یکسان است ولی اتومبیل سبز رنگ سرعت بیشتری دارد. بنابراین انرژی جنبشی آن بیشتر است.

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می‌کنند.

پاسخ: سرعت اتومبیل و کامیون یکسان است ولی جرم کامیون بیشتر از جرم اتومبیل است در نتیجه انرژی جنبشی آن (کامیون) بیشتر است.

همچنین ببینید: گام به گام فصل هشتم علوم هفتم

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه