در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 74 علوم چهارم همراه شما هستیم.

سال کدام سیّاره ی منظومه ی خورشیدی از بقیه طولانی تر است؟ چرا؟

نپتون- به خاطر اینکه دورترین سیاره به خورشید است و مدت زمان بیشتری طول می‌کشد تا به دور خورشید بچرخد.

برچسب شده در: