جواب فکر کنید و پاسخ دهید  صفحه ۲۲۲ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید  صفحه ۲۲۲ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید  صفحه ۲۲۲ تاریخ معاصر یازدهم

چرا امام خمینی استقلال فکری را شرط اول استقلال مملکت معرفی کرده است؟

وابستگی فکری و درونی ، بزرگ ترین وابستگی ملت ها ی نستضعف به ابر قدرت ها و استعمارگران است و این فاجعه ی بزرگ گریبان گیر ملت ما نیز شده است . استعمارگران با ایجاد بدبینی ملت نسبت به خود ، موجبات خودباختگی آنان را فراهم ساختند و در حقیقت شخصیت و استقلال فکری را از ملت ما گرفتند .

تبلیغات دامنه دار دولت های شرق و غرب در سال های متمادی موجب شده بود که ملت های مسلمان ترقی خود را در گرایش به یکی از ابرقدرت ها بدانند و دست یاری به سوی آن ها دراز کنند ، به طوری که ملت های شرقی خود و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ انگاشته و غرب و شرق را دو قطب قدرتمند و نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر بدانند و وابستگی به آنان را از اموذ واجب معرفی نمایند و این در حالی است که تمدن از شرق به غرب صادر شده است .

امام به خوبی دریافته بودند که مصیبت بزرگ مسلمانان ، خودباختگی و وابستگی فکری و فرهنگی است که از موانع استقلال واقعی کشورها محسوب می شود . تا زمانی که افکار ملت از وابستگی به قدرت های بزرگ آزاد نشود و باورمان نیاید که می توانیم ، به استقلال واقعی نخواهیم رسید . چرا که باور به توانایی ، ما را توانا خواهد کرد . از سوی دیگر ، استقلال فکری باعث نفی سلطه پذیری همه جانبه ی بیگانگان و بیان کننده پذیرش اصل نه شرقی و نه غربی – یکی از شعارهای اساسی انقلاب – در تمام ابعاد حیات اجتماعی در جامعه ی اسلامی می شود و به قول حضرت امام ، «ملاک پیروزی انقلاب» تحقق این شعار است { جمشیدی ، ۱۳۸۴ : ۴۶۰ } .

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه