جواب مقایسه صفحه ۶۱ فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب مقایسه صفحه ۶۱ فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه صفحه ۶۱ فلسفه یازدهم

سیر اندیشه از پارمنیدس تا ارسطو را مطالعه کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

۱) آیا تفاوتی میان نظر پارمنیدس و افلاطون دربارۀ ادراک حسی و محسوسات وجود دارد؟

 پارمنیدس از فیلسوفانی بود که شناخت حسی را به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد معتبر نمی دانست و تنها برای شناخت عقلی ارزش قائل بود. به همین دلیل او معتقد بود که حرکت وجود ندارد؛ زیرا حرکت از طریق حس برای ما معلوم شده و احتمال خطا در حس وجود دارد. افلاطون معتقد به عالمی به نام «مثل» بود. از نظر افلاطون اگر بخواهیم این عالم را با عالم مثل مقایسه کنیم، این عالم، سایه آن عالم شمرده می شود و اگر انسان به آن جهان برتر راه یابد می تواند حقایق آن را نظاره کند. از نظر افلاطون ابزار حسی فقط توانایی درک این جهان را به انسان می دهد و درک جهان برتر تنها با عقل و شهود امکان پذیر است، به همین دلیل از نظر او، گر چه حس اعتبار دارد، اما از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. زیرا صرفا جهان سایه ها را به ما نشان میدهد نه آن جهان برتر را.

۲) آیا افلاطون و ارسطو اختلاف نظری در معرفت شناسی دارند؟

بله، ارسطو بر خلاف افلاطون در عالم مثل به دنبال معرفت نمی گردد، او همه چیز را می خواهد در همین دنیا جستجو و حل نماید و اعتقادی به عالم مثل افلاطون ندارد.

۳) آیا می توان میان دیدگاه پارمنیدس و افلاطون وجه تشابهی پیدا کرد؟

بله، افلاطون نیز همانند پارمنیدس به عنصر عقل برای درک حقایق اعتقاد داشت و همانند پارمنیدس برای شناخت حسی ارزش و اعتباری قائل نبود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه