در این نوشته با جواب موقعیت صفحه 11 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب موقعیت صفحه 11 دفاعی نهم

موقعیت (1) برای ایجاد امنیت بیشتر در منزل مسکونیتان چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

قفل کردن درها- استفاده از دزدگیر و دوربین مداربسته- استفاده از نرده- از ورودی

مقاوم استفاده نماییم- از سالم بودن لوله های گاز مطمئن شویم.

موقعیت (2) برای ایجاد امنیت در مدرسه چه اقداماتی را باید انجام داد؟

چند نفر از بچه ها را پلیس مدرسه بگذاریم- گذاشتن نگهبان برای درب ورودی

مدرسه- عدم استفاده از موادی که قابلیت اشتعال دارند- روی شیشه های بزرگ برچسب بزنیم و …

موقعیت (3) اگر روزی نیروهای مسلحّ کشور از مرزهای آبی، خشکی و هوایی کشورمان مراقبت

نکنند!

اگر پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس انتظامی یا کلانتری ها در جامعه حضور نداشته باشند! چه اتفاقاتی را پیش بینی می کنید؟

باعث هرج و مرج در جامعه می شود و مقررات راهنمایی و رانندگی رعایت نمی شوند.

دشمنان به فکر تجاوز به کشور ما می افتند و امنیت کشور از بین می رود.

برچسب شده در: