جواب نمونه بیاورید صفحه ۵۳ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نمونه بیاورید صفحه ۵۳ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 53 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 53 جامعه شناسی دهم

در جدول زیر، سه نمونه از آرما‌ن‌های جامعهٔ خود را بنویسید که کما بیش بیرون از قلمرو واقعی یا درون آن قرار گرفته‌اند

آرمان‌ها
بیرون از قلمرو واقعیدرون قلمرو واقعی
ناپسند بودن اسراف و تبذیراستکبار ستیزی
ساده‌زیستیاحترام به پدر و مادر
بد دانستن دروغ و غیبتمهمان نوازی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه