جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش ششم


haladars مهر 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش ششم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 17 نگارش ششم همراه شما هستیم.

متن زیر را با یکی از کلمات (از، به، در، با) کامل کنید.

چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنار خورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه