جواب پرسش صفحه ۲۸ آزمایشگاه دهم


haladars شهریور 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۲۸ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 28 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 28 آزمایشگاه دهم

1) همواره نیمی از ماه تاریک و نیمی از آن روشن است؛ پس چرا هر شب، شکل های مختلفی از آن را مشاهده می کنیم؟

1) چون ماه به دور زمین می گردد، زاویه دید ما هر شب نسبت به بخش روشن آن تغییر می کند. اگر ماه از خود نور داشت، هلال های مختلف تشکیل نمی داد.

2)  آیا در موقعیت ، E کل ماه را مشاهده می کنیم؟ این وضعیت با کدام شب ماه قمری منطبق است؟

2) ما در حالت E یا شب بدر که همزمان با شب چهاردهم ماه قمری است، کل ماه را مشاهده نمی کنیم، بلکه نیمی از آن را می بینیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه