جواب پرسش صفحه ۳۰ آزمایشگاه دهم


haladars شهریور 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۳۰ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 30 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 30 آزمایشگاه دهم

1) کاغذ کبالت II کلرید خشک چه رنگی دارد؟

1) آبی

2) در هر کدام از کاغذ های کبالت II کلرید خشک پس از انجام آزمایش چه تغییری ایجاد می شود؟

2) کاغذی که در مجاورت هوای بازدم قرار می گیرد صورتی رنگ می شود.

3) فکر می کنید علت تغییر رنگ کاغذ کبالت  IIکلرید چیست؟

* اگر کاغذ کبالت  IIکلرید خشک را به جای گیره با دست برداریم، رنگ آن قسمت از کاغذ که با دست گرفته ایم، تغییر می کند، علت چیست؟

3) رطوبت موجود در هوای بازدمی

*  الف) رطوبت دست بر نتیجه آزمایش تاثیر نگذارد و سبب تغییر رنگ کاغذ نشود.

ب) کاغذ آغشته به کلرید  IIسمی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه