جواب پرسش صفحه ۳۱ آزمایشگاه دهم


haladars شهریور 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۳۱ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 31 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 31 آزمایشگاه دهم

1) پس از دمیدن در محلول درون لوله ها، چه تغییری روی می دهد؟

1) محلول آب آهک شیری یا کدر می شود و محلول برم تیمول بلو به رنگ زرد در می آید.

2) آیا میزان دمیدن در محلول لوله ها بر نتیجه آزمایش تأثیر دارد؟ چرا؟

2) بله. در صورت دمیدن در محلول آب آهک، ابتدا شیری و با ادامه ی دمیدن بی رنگ می شود.

در صورت دمیدن به محلول آبی رنگ برم تیمول، ابتدا تغییر رنگ محلول به سمت سبز و با ادامه دمیدن زرد رنگ می شود.

3) آیا دمیدن در لوله ها پس از انجام فعالیت بدنی، در نتیجه آزمایش تأثیر دارد؟ چرا؟

3) بله. به دلیل افزایش متابولیسم یا سوخت و ساز طی فعالیتهای بدنی، میزان دفع کربن دی اکسید افزایش می یابد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه