جواب پرسش های نمونه صفحه ۲۳۴ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه ۲۳۴ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۲۳۴ تاریخ معاصر یازدهم

۱ منظور از استقلال سیاسی، استقلال فکری و استقلال اقتصادی چیست؟

استقلال سیاسی  : استقلال سیاسی یک کشور از جایگاهی بسیار مهم برخودار است، به این معنا است که مدیران ، مسئو لان و سران کشور ، در تعین خط و مشی و اجرای بر نامه های کشور ، تابع دستور بیگانگان و مداخله آنها نباشند.

استقلال فکری: استقلال فکری در یک کشور، زمانی حاصل می شود، که مردم به این باور برسند که بیگانگان برتری ذاتی بر آنان ندارند و آنها نیز با همت و پشتکار خود می توانند به سازندگی پیشرفت ، نو آوری و تعالی برسند. شرط تحقق استقلال و فرهنگی ملت ایران، ایجاد یک تحول عمیق اندیشه ای و اعتقادی در آنان و باز گشت به فرهنگ غنی اسلام و ایران است.

امام خمینی در اهمیت استقلال فکری گفته است: «استقلال فکری ، شرط اول استقلال است»

استقلال اقتصادی : به معنای نداشتن وابستگی در ابعاد مختلف اقتصادی است. کشوری به استقلال اقتصادی می رسد که بر ای تامین نیاز های اساسی جامعه اش به دیگران وابسته نباشد.

۲ انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستاوردهایی داشته است؟

 1. تغییر رژیم وابسته و خود کامه شاهنشاهی
 2. تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی
 3. بحث ولایت فقیه
 4. افزایش مشارکت مردم در امر حکومت
 5. استقلال سیاسی
 6. مقاومت مردم ایران در برابر انواع توطئه های خارجی و داخل
 7. نفع هرگونه سلطه پذیری وسلطه جویی
 8. حفظ استقلال همه جانبه کشور و روابط صلح آمیز با دیگر کشورها.

۳ ولایت فقیه به عنوان هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی چه نوع مشروعیتی دارد؟

مطابق تعالیم اصیل شیعی، ولایت فقیه به عنوان هسته مرکزی و جو هر وجودی نظام جمهوری اسلامی دارای مشروعیت الهی است که با مقبولیت مردمی تحقق و عینیت می یابد .

۴ سه مورد از دستاوردهای بزرگ اقتصادی انقلاب اسلامی را بنویسید.

 1. تولید کالا و صادرات آن
 2. توجه به عمران روستاها و شهرها
 3. توجه به صنایع سنگین و زیربنایی

۵ در زمینه فنّاوری هسته ای، انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشته است؟

 1. دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای
 2. طراحی و تولید نسل جدیدی از سانتریفیوژهای هسته ای

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه