در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 37 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 37 تاریخ معاصر یازدهم

1) امیرکبیر در دورهٔ صدارت خود چه اصلاحات و اقداماتی انجام داد؟

1- حذف القاب دراز و بی معنی و اکتفا به کلمه جناب، حتی نسبت به مقام صدارت

2- منع رشوه خواری و برقراری حقوق ثابت برای ماموران

3- فرستادن شاگردانی برای کسب مهارت و پیشرفت های علمی روز جهان

4- استخدام معلمان و استادان خارجی از کشورهایی غیر از انگلیس و روسیه

5- ترجمه کتاب و نشر روزنامه

6- تاسیس مدرسه عالی در تهران و ارائه طرح مدرسه دارالفنون

7- جلوگیری از دخالت نمایندگان خارجی در امور داخلی ایران

8- دفع فتنه سالار در خراسان و فرقه بابیه

9- تقویت ارتش ملی

10- تلاش در جهت استقلال اقتصادی و توسعه صنعتی ایران

2) چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشورها نفوذ می کردند؟

زیرا از طرفی در اثر انقلاب صنعتی به رشد و شکوفایی اقتصادی رسیده بودند و از سوی دیگر به بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزان نیاز داشتند.

3) براساس قراردادی که با رویتر بسته شد، چه امتیازاتی به این شخص داده شد؟

1- حق احداث راه آهن و تراموا

2- بهره برداری از جنگل ها و کلیه معادن و منابع ایران به جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی

3- احداث قنات ها و کانال های آبیاری زمین ها به مدت 70 سال

4- اداره گمرک ها

5- حق صدور همه نوع محصولات انگلیسی به ایران به مدت 25 سال

4) در داخل و خارج از ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد؟

1- روس ها از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آن ها در پی داشت، نارای بودند.

2- آیت الله حاج ملا علی کنی در راس مخالفان داخلی امتیاز بود که برای مبارزه با بیگانگان و عاملان آن ها خواستار لغو امتیاز شد.

 5) امتیاز توتون و تنباکو با چه شرایطی به تالبوت واگذار شد؟ آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یک شرکت خارجی واگذار کرده بود، مقایسه کنید.

5) دریافت سالانه 15 هزار لیره و یک چهارم سود و عثمانی هفتصد هزار لیره در حالی که محصول ترکیه کمتر از ایران بود.