آپدیت

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۱۷ شیمی دهم

17

در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه ۱۷ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۷ شیمی دهم

۱- دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف سنج جرمی، جرم اتم‌ها را با دقت زیاد اندازه گیری می‌کنند. اگر بدانید که جرم یک اتم هیدروژن برابر با ۲۴-۱𝑎𝑚𝑢=۱/۶۶×۱۰ است، حساب کنید در نمونۀ یک گرمی از عنصر هیدروژن، چند اتم هیدروژن وجود دارد؟

image 29

۲- به عدد به دست آمده در پرسش ١، عدد آووگادرو می‌گویند و آن را با 𝑁𝐴 نشان می‌دهند. اکنون مشخص کنید اگر به تعداد 𝑁𝐴 اتم هیدروژن در یک نمونه موجود باشد، جرم آن چند گرم است؟

image 30

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 4 رای

+ارسال دیدگاه