جواب پیوند با ریاضی صفحه ۳۵ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پیوند با ریاضی صفحه ۳۵ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 35 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 35 شیمی یازدهم

در جدول زیر نام، فرمول مولکولی و شمار اتم‌های کربن و هیدروژن برای برخی اعضای خانواده آلکان‌ها داده شده است. جدول را کامل کنید و فرمول مولکولی عضو n ام را بیابید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 35 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه