جواب کاردرکلاس صفحه ۵۴ ریاضی هشتم


haladars آبان 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۵۴ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 54 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 54 ریاضی هشتم

1- عبارت‌های زیر را ساده کنید.

جواب کاردرکلاس صفحه 54 ریاضی هشتم
جواب کاردرکلاس صفحه 54 ریاضی هشتم

2- عدد 47 را می‌توان به صورت ۷ + ۴۰ یا ۷ + ۱۰ × ۴  نوشت؛ به همین ترتیب، عددهای زیر را نوشت؛ به همین ترتیب، عددهای زیر را به صورت گسترده بنویسید.

۲ + ۱۰ × ۹ = ۹۲
۵ + ۱۰ × ۷ = ۷۵
۳ + ۱۰ × ۳ = ۳۳

عدد دو رقمی ab را با نماد ab نمایش می‌دهیم؛ بنابراین: b + ۱۰a = ab

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه