جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم

در این نوشته با جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی درس ۸ فارسی دوازدهم

١- واژه «طاق » در هر بیت ، به چه معناست ؟

الف) فرد متضاد « جفت ، به معنی :یکتا و بی نظیر »

ب) عمارت، ایوان

پ) آنچه خمیده باشد از بناها مجازه خمیدگی ابرو ، کمان ابرو

۲- پنج گروه کلمه مهم املایی از متن درس بیابید و بنویسید.

دولت مستعجل – سوء هاضمه – مارغاشیه – طاق ضربی – غایت القصوای مقصود

٣- از متن درس ، برای هر یک از انواع « وابسته های وابسته » نمونه ای مناسب بیابید.

ممیز : ده فرسنگ راه / مضاف الیه مضاف الیه: غایت القصوای مقصود خود / صفت مضاف الیه : اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر

جواب قلمرو ادبی درس ۸ فارسی دوازدهم

١- عبارت و بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

الف) مجاز :« دنیا » مجاز از مردم دنیا  کنایه : « چشم داشتن »: انتظار داشتن – « چشم می زد»: می ترسید

ب ) تلمیح : پادشاهی کاووس  کنایه : کی بود ؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند : کنایه از به سرعت سپری شدن ایام عمر اکی (پادشاه) – کی ( چه وقت) جناس تام / واج آرایی صامت «ک ن»/ بود : تکرار / مراعات نظیر پ) تضاد: دل گرمی ، دم سردی / مرداد ماه ، دی ماه / کنایه : دل گرم بودن ، دم سرد بودن / مراعات نظیر

حسن تعلیل : ماه مرداد ، گرمی اش را از دل گرمی ما گرفته است – دی ماه ، سردی خودش را از دل سردی ما گرفته است

۲- عبارت زیر، یاد آور کدام مثل است؟

از عقرب جرار به مار غاشیه پناه بردن : ضرب المثل است . بدتر شدن پیوسته اوضاع و از بدتر به بد پناه بردن . « از چنگ گرگ رها شدن و در چنگ قصاب افتادن» ؛ « از چاله به چاه افتادن »

جواب قلمرو فکری درس ۸ فارسی دوازدهم

۱- مقصود نویسنده از عبارت زیر چیست؟

حرص و طمع زیاد (زیاده خواهی)

٢- مفهوم کلی هربیت را مقابل آن در جدول بنویسید.

جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم
جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم

٣- با توجه به متن درس، «دولت مستعجل» یاد آور کدام بیت از حافظ است؟

دریافت خود را از آن بنویسید. راستی خاتم فیروزه بواسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

تهیه کننده جواب کارگاه متن پژوهی درس هشتم فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه