در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 79 نگارش ششم همراه شما هستیم.

2. ضرب المثل «تا پول داری رفیقتم، قربانِ بندِ کیفتم» را در چند سطر توضیح دهید.

بعضی ها در دوستی فقط به دنبال سود و منفعت مادی خود هستند . بنابر این تا زمانی که از دوستی با دیگران سود ببرند به رابطه دوستی ادامه خواهند داد و زمانی که این سود و منفعت وجود باشد به راحتی به رابطه دوستی پایان خواهند داد یا رفتار خود را عوض خواهند کرد .اینگونه افراد اگر دوست در موردی به کمک آن ها نیاز داشته باشد به راحتی نفع خود را در نظر گرفته و به دوست خود کمک نخواهند کرد

برچسب شده در: