در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی دوم

1- ستاره در هر روز برای هر کار خوبی که می‌کرد، یک چوب خط جلوی آن روز رسم می‌کرد. کارهای خوب ستاره در یک هفته به صورت جدول زیر درآمده است. جدول را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 129 ریاضی دوم

2- رضا مقدار زمان انجام تکالیف و مطالعه‌ی خود را در یک هفته نوشته است. مقدار انجام تکالیف بیشتر از نیم ساعت را یک ساعت کامل در نظر می‌گرفت و اگر زمان کمتر از نیم ساعت می‌شد، آن مقدار را حذف می‌کرد. جدول او به‌صورت زیر درآمده است.

image 321

– در کدام روز بیشترین مقدار کار را انجام داده است؟

جمعه


– در کدام روز کمترین مقدار کار را انجام داده است؟

سه‌شنبه

برچسب شده در: