جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۶ ریاضی نهم

در شکل مقابل، ABCD یک وجه یک مکعب مستطیل و M و N دو نقطهٔ دلخواه روی وجه (A′B′C′D′) است.

image 213

چرا هرم‌های MABCD و NABCD دارای حجم‌های یکسان است؟
زیرا این هرم‌ها، هم قاعده بوده و ارتفاعشان هم یکی می‌باشد.

به این ترتیب چند هرم می‌توان ساخت که با هرم‌های بالا حجم یکسان داشته باشند؟
بیشمار هرم می‌توان ساخت که با هرم‌های بالا حجم یکسان داشته باشند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه