جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ قرآن چهارم

در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ قرآن چهارم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه ۹۶ قرآن چهارم

تمرین اول

با دقت در ترجم هی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

۱- هُوَ:                        تو                           او

۲- اَلَّذی:                     کسی که                 کسانی که

۳- اَنزَلَ:                      نازل کرد                 نازل شد

۴- ماء:                        آسمان                    آب

تمرین دوم

این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.

۱- وَ اَنزَلَ لَکُم مِنَ السَّماِء ماءً                                                        سوره ی نَمل، آیه ی ۶۰

و نازل کرد برای شما از آسمان آب را

۲- هُوَ الَّذی اَنزَلَ عَلَیکَ الکِتابَ                                                      سوره ی آل عِمران، آیه ی ۷

او کسی است که نازل کرد بر تو کتاب (قرآن) را

۳- هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم ما فی الاَرضِ جَمیعًا                                      سوره ی بقره، آیه ی ۲۹

او است کسی که برای شما همه ی آن چه در زمین است، آفرید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه