در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 88 علوم چهارم همراه شما هستیم.

چرا پزشک تعداد نبض بیمار را اندازه گیری میکند؟

با توجه به نزدیکی تعداد ضربان قلب و نیض با اندازه گیری تعداد نبض به سلامت قلب پی می‌برند.

برچسب شده در: