جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۳ تفکر و سبک زندگی هشتم

۱- دریافت شما از این داستان چیست؟

من از داستان این فیلم کوتاه مورچه و شفیره درس واقعیت فهمیدم که نباید کسی را از روی ظاهر قضاوت کنیم و قضاوت از روی ظاهر افراد کار درستی نمی باشد.

۲- نظر شما در باره قضاوت مورچه دربارۀ شفیره چیست؟

نظر من درباره قضاوت مورچه در مورد شفیره این هستش که قبل از هر چیزی فکر کنیم و زود قضاوت نکنیم. و انسان نباید بدون علم و آگاهی در مورد کسی یا چیزی قضاوت کند.

۳- چرا مورچه در قضاوت خود دچار اشتباه شد؟

چون مورچه به ظاهر پروانه و موقعیت او در آن لحظه نگاه کرد و عجولانه و بدون فکر کردن قضاوت کرد.

۴- عقیده شما درباره قضاوت براساس ظاهر چیست؟ آیا این نوع قضاوت همیشه منجر به اشتباه می شود؟

قضاوت بر اساس ظاهر و بدون علم و آگاهی سرانجامی جز اشتباه و قضاوت نادرست ندارد. ممکن از در مواقع خاصی منجر به اشتباه نشود ولی در اکثر مواقع بله، قضاوت از روی ظاهر افراد با ایجاد سوتفاهم می شود و باید با طرف مقابل آشنا شویم و با یک نگاه آن را قضاوت نکنیم.

۵- عقیده شما درباره خوب یا بد، زشت یا زیبا، مناسب یا نامناسب، مفید یا مضر بودن یک شی، موجود یا شخص و غیره، چگونه شکل گرفته است؟

بر اساس عقاید و باورهایی که ما از کودکی به آموزش داده می شود یا آن عقاید یا باورها ما را در محیط زندگی مان احاطه کردند، یعنی به آن جبر جغرافیایی که زندگی و میکنیم و قرار گرفته ایم بر روی افکار ما تاثیر می گذارد، اما ما با فکر کردن میتوانیم به تغییر عقاید و افکار نادرست بپردازیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه