جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۶ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم

باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت و گو کنید.

با توجه به شکل می توان گفت که همیشه شکوفه ها در بهار باز می شدند ولی اکنون در زمستان باز شده و برف روی شکوفه ها نشسته و می توانند باعث یخ زدگی محصول شود. نکته: نتیجه احتمالی برهم خوردن چرخه یک اتفاق غیرمنتظره خواهد بود زیرا یک چرخه قابل پیش بینی است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه