در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم

باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت و گو کنید.

جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم
جواب گفت و گو کنید صفحه 26 علوم نهم

با توجه به شکل می توان گفت که همیشه شکوفه ها در بهار باز می شدند ولی اکنون در زمستان باز شده و برف روی شکوفه ها نشسته و می توانند باعث یخ زدگی محصول شود.

نکته: نتیجه احتمالی برهم خوردن چرخه یک اتفاق غیرمنتظره خواهد بود زیرا یک چرخه قابل پیش بینی است.

جواب دوم: افزایش دمای کره زمین سبب ایجاد تغییرات در فصل­‌ها و زیاد شدن دما در زمستان و بازشدن زودهنگام شکوفه‌ها در زمستان می­‌گردد. بر اثر باز شدن زودتر شکوفه‌ها و سرمازدگی آن در شب‌های زمستان باردهی درختان کم شده و سبب خسارت باغداران و جامعه می­‌گردد.

گام به گام قسمت های دیگر درس به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

برچسب شده در: