جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ هویت اجتماعی دوازدهم

تغییرات هویتی تا چه زمانی مورد تأیید و تشویق جامعه قرار می گیرند و از چه زمانی با مخالفت جامعه و مجازات های اجتماعی روبه رو می شوند؟

تغییرات هویتی تا زمانی که در چارچوب عقاید و ارزش های اجتماعی و در راستای آن باشند، مورد تایید و تشویق جامعه قرار می گیرند و در صورتی که از چارچوب عقاید و ارزش های جامعه فراتر روند و مغایر با آن ها باشند، با مخالفت جامعه و مجازات های اجتماعی رو به رو می شوند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه