جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۷ فارسی ششم

در این نوشته با جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۷ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب گوش کن و بگو صفحه ۸۷ فارسی ششم

به قصّه ی «یک قطره عسل» با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید.

۱ سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت؟

لاغر اندام با دست ها و پاهای باریک و بلند

۲ شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟

دید در اطراف غار زنبورهای عسل پرواز می کنند و از شکاف یک سنگ قطره قطره عسل می ریزد.

۳ شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟

تصمیم گرفت که هر روز به آنجا برود و قدری از این عسل ها را بر دارد و به شهر ببرد و بفروشد.

۴ شکارچی چگونه موفّق شد که کوزه اش را از عسل پر کند؟

لباس های خود را محکم بست و صورت خود را با پارچه پوشاند و با احتیاط کوزه اش را پر کرد.

۵ مرد بقّال پس از چشیدن عسل چه گفت؟

آفرین بر تو و این عسل

۶ مرد بقّال چگونه وزن عسل درون کوزه را به دست آورد؟

با ترازو آن را وزن کرد.

۷ علّت شکسته شدنِ سرِ مرد بقّال چه بود؟

شکارچی کوزه را بر سر مرد بقّال شکست

۸ چرا قاضی گفت: « سگ و راسو را نمی توان مجازات کرد؟»

چون سگ و راسو حیوان هستند و نمی توان آن ها را مجازات کرد.

۹ باسوادی و وظیفه شناس بودن چه سودی دارد؟

به عنوان مثال سودی که در این داستان دارد بدین صورت است که اگر وظیفه شناس باشند:

صیاد سگ شکاری را بدون قید و بند به بازار نمی آورد و مرد بقّال هم بجای گربه از راسوی تربیت ناپذیر نگه نمی دارد.

۱۰ چگونه می توان از دعوا و زد و خورد پیشگیری کرد؟

باید علم و دانایی خود را بالا ببریم چرا که همه جنگ ها و دعواها از اوّل کوچک است و مرم «نادان» آن را بزرگ می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه