ریاضی یکی از اصلی ترین دروس پایه نهم است. در این نوشته حل تمرین فصل دوم ریاضی نهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل دوم ریاضی پایه نهم درباره عدد های حقیقی می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل دوم ریاضی پایه نهم را به صورت pdf دانلود کنید.

غیاث الدین جمشید کاشانی زبردست ترین حسابدان، برجسته ترین ریاضیدان دورۀ اسلامی و از بزرگترین مفاخر تاریخ ایران به شمار میرود. کاشانی به روشی کاملا خالقانه و از طریق محاسبه و مقایسه محیط چندضلعی های محاطی و محیطی توانست عدد π که عددی حقیقی و گنگ است را تا ١۶ رقم بعد از اعشار محاسبه کند که تا حدود ١۵٠ سال پس از وی کسی در جهان نتوانست با دقت بهتری آن را محاسبه کند. او در ِ ابتدای رسالۀ محیطیه خود به زبان ریاضی به نام خدا را چنین بیان میکند:
( به نام او که از اندازۀ نسبت محیط دایره به قطرش آگاه است.)

گام به گام فصل دوم ریاضی نهم

گام به گام فصل دوم ریاضی نهم

سرفصل های فصل دوم ریاضی نهم

  • درس اول:عددهای گویا
  • درس دوم: عددهای حقیقی
  • درس سوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

دانلود حل تمرین فصل دوم ریاضی نهم

برای دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی نهم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی نهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.