سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 8, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 40 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس هفت جغرافیا یازدهم

درس نواحی اقتصادی (كشاورزی و صنعتی) بدین شرح است:

1-چهارگروه  فعالیت های اقتصادی را نام ببرید وتوضیح دهید.

الف ـ فعالیتهای نوع اول (کشاورزی)

 به فعالیتهایی گفته میشود که با استخراج و بهدست آوردن مواد خام یا محصول اززمین یا دریا سروکار دارند؛ مانند زراعت، دامپروری، صید ماهی، جنگل داری و استخراج معدن.

ب ـ فعالیتهای نوع دوم (صنعت)

 شامل فعالیتهایی است که طی آنها منابع و مواد اولیه در کارخانه ها تغییرشکل می یابندو به کالا تبدیل می شوند؛ مانند تولید انواع کالاهایی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می کنیم.

پ ـ فعالیتهای نوع سوم (خدمات)

به فعالیت هایی گفته می شود که در فرایند آنها خدماتی به دیگران ارائه می شود؛ مانندحمل و نقل، بانک داری، امور پزشکی و درمانی، امور آموزشی، قضایی، خرید و فروش، تجارت و مانند آن.

ت ـ  فعالیتهای نوع چهارم:

بخشی از فعالیتهای اقتصادی که فراهم کننده خدمات مربوط به جمع آوری و پردازش اطلاعات و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) و پژوهش و تحقیق و توسعه است.

2- اهمیت کشاورزی را بیان کنید.

کشاورزی یک فعالیت بسیار مهم اقتصادی است و درتامین غذای بشرنقش مهمی دارد. کشاورزی از گذشته های بسیار دور و شکل گیری اولین سکونتگاه هادر کنار رودها تا امروز، که تقریباً در همه کشورها انجام می شود، اهمیت خود را در زندگی بشر حفظ کرده است.

3- معیارهای طبقه بندی کشاورزی درجهان را بنویسید.

برای طبقه بندی نواحی کشاورزی در جهان از معیارهای گوناگونی استفاده می شود؛ برای مثال، معیشتی یا تجاری بودن، اندازه و وسعت زمین، مالکیت زمین ( شخصی، دولتی، اجاره ای و .).. میزان سرمایه، نیروی انسانی وکاربرد ماشین آلات و فناوری و …

4- انواع  کشاورزی در جهان را نام ببرید.

  الف-کشاورزی معیشتی (غیر تجاری)

ب- کشاورزی تجاری

5- ویژگی های کشاورزی معیشتی (غیر تجاری) را بنویسید.

تولید محصول یا پرورش دام بیشتر در حد مصرف خانوار کشاورز یا فروش محلی صورت می گیرد و میزان تولید و سود اقتصادی، کم است .

6-ویژگی های کشاورزی تجاری را بنویسید.

الف-تولید محصول کشاورزی یا پرورش دام به منظور فروش در بازارهای داخلی یا صادرات به کشورهای دیگرو با هدف کسب سود انجام می شود.

ب- در این نوع کشاورزی، معمولاً از فناوری های پیشرفته و ابزارآلاتی مانند تراکتور، کمباین، بذراصلاح شده و کود شیمیایی استفاده می شود.

پ- این نوع کشت به سرمایه بسیار نیاز دارد و میزان تولید محصول نیز در آن زیاد است.

ت-کشاورزی تجاری به دنبال رشد جمعیت در جهان گسترش یافته است و هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای کمتر توسعه یافته جهان رواج دارد.

7- اهمیت غلا ت را بنویسید.

غلا ت مانند گندم، برنج ،ذرت، جو، چاودار و ارزن نقش مهمی درتأمین غذای مردم جهان دارند. در کشورهای آسیایی و افریقایی بخش عمده غذای مردم را غلات تشکیل می دهد.

8- مهم ترین نواحی کشت گندم  را نام ببرید.

از مهم ترین نواحی کشت غله تجاری در دنیا مزارع وسیع گندم در چین، هند، ایالات متحده امریکا، روسیه، کانادا، فرانسه واسترالیاست. این کشورها بخش عمده گندم جهان را تولید می کنند.

9- نواحی کشت ذرت درجهان را نام ببرید.

ذرت به طور وسیعی در اغلب نواحی دنیا کشت می شود. ایالات متحده امریکا حدود  4۰درصد ذرت جهان را تولید می کند.

10- چرا برنج درنواحی خاصی کشت می شود؟

برنج از غلات مهم است و نقش مهمی در تأمین غذای جهان دارد اما به دلیل اینکه به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری ونیمه گرمسیری و رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است، در نواحی خاصی کشت می شود. بیشتر برنج دنیا در قاره آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب شرقی، کشت می شود.

11- ویژگی های مزارع غله تجاری وکشت و صنعت را بنویسید.

الف-مزارع غله تجاری معمولاً بسیار بزرگ اند و کاشت و برداشت محصول در آن ها به صورت ماشینی انجام می شود. گاه این مزارع به صورت یک شرکت یا اتحادیه بزرگ اداره می شوند.

ب- در این نوع کشاورزی، معمولاً در کنار مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات در بازارهای مصرف پدید می آید که دراصطلاح به آنها «کشت و صنعت» می گویند.معمولاً از بقایای برداشت غلات برای خوراک دام استفاده می شود.

12-«کشت و صنعت» چیست؟

در کنار مزارع، کارخانه هایی برای تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات در بازارهای مصرف پدید می آید.

13- انقلاب سبز چیست؟

از دهه  1970میلادی با انقلاب سبز و به کار بردن علمی، بذرهای اصلاح شده، کود و آفت کش های شیمیایی وماشین آلات، برخی کشورها موفق شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند که از جمله این کشورها می توان به فیلیپین و پاکستان اشاره کرد که در زمینه تولید برنج به خودکفایی رسیدند.

14- دامداری تجاری چیست؟

دامداران برای تولید گوشت، شیر و سایر لبنیات یا پشم به نگهداری از دام ها و پرواربندی آنها با استفاده از تجهیزات مدرن و روش های علمی اقدام می کنند.

15- مهم ترین مراکز دامداری تجاری را نام ببرید.

ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، زلاندنو، آرژانتین و برزیل از مهم ترین مراکز دامداری تجاری در جهان هستند.

16- پلانتیشن چیست؟

پلانتیشن عبارت است از زمین های وسیع کشاورزی که به تولید یک محصول خاص اختصاص دارد. این محصولات برای صادرات و عرضه به بازارهای فروش جهانی تولید می شوند.

17- محصولات تولیدی درمزارع پلانتیشن را نام ببرید.

موز، قهوه، آناناس و کاکائو

18- مزارع پلانتیشن درکدام نواحی قراردارند؟

درنواحی گرم و مرطوب استوایی در کشورهای مجاور استوا در قاره های آسیا، افریقا و امریکای جنوبی قرار دارند.

19- چرامروزه صاحبان اغلب مزارع تک محصولی تخصصی (پلانتیشن ها) شرکت های چندملیتی هستند؟

زیرا این گونه مزارع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند.

20- شرکت های چندملیتی را تعریف کنید.

شرکت هایی هستند که معمولاً بخش مرکزی آنها در کشورهای پیشرفته صنعتی قرار داردو شعبه هاو کارخانه های مونتاژ آنها در سایر نواحی ایجاد شده اند.این شرکت ها در خارج از مرزهای کشور مبدأ فعالیت می کنند.

21- چرابیشتر مزارع پلانتیشن درنزدیکی دریاهای نواحی استوایی قرار دارند؟

زیرا بتوانند از کشتی برای صدور محصولات به نواحی مختلف جهان استفاده کنند.

22- پیامدهای توسعه مزارع پلانتیشن را بنویسید.

-خطرفرسایش و ضعیف شدن خاک

-به علاوه، استفاده مداوم و زیاداز کودها و آفت کشهای شیمیایی در این مزارع نیز به محیط زیست این نواحی آسیب می رساند.

23- میلیون ها نفرگرسنه درکجا زندگی می کنند؟

قاره های آسیا، افریقا و امریکای لاتین و حوزه کارائیب

24- علت گرسنگی و دسترسی نداشتن گروه هایی از مردم جهان به غذا چیست؟

علت اصلی گرسنگی «فقر» است. بی عدالتی، یعنی توزیع نابرابر درآمدها، در جهان موجب می شود عدهای قادر به خرید مواد غذایی نباشند.

جنگ ها و مهاجرت های اجباری عامل دیگر فقر و بی پولی و به دنبال آن گرسنگی محسوب می شوند. تغییرات آب وهوایی و وقوع خشکسالی، سیل، طوفان و نظایر آن نیز موجب کاهش ذخیره جهانی غلات و بالا رفتن قیمت های مواد غذایی می شوند و در نتیجه، بر ناتوانی مردم درخرید غذا و افزایش گرسنگی تأثیر می گذارند.

25- مهم ترین نواحی صنعتی یا قطب های صنعتی جهان را بنویسید.

امریکای شمالی- اروپای غربی- مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا- روسیه و اروپای شرقی

26-ناحیه صنعتی امریکای شمالی شامل چه کشورهایی است؟

کانادا و امریکا

27-مهمترین مناطق صنعتی امریکای شمالی درکجا قرار دارد؟

شمال شرق وازکوههای آپالاش تا دریاچه های پنجگانه

28- مهمترین نواحی صنعتی اروپا درکدام قسمت این قاره قرار دارد؟

غرب قاره

29- مهمترین نواحی صنعتی مهم اروپارا نام ببرید.

ناحیه رور در کشور آلمان و نواحی صنعتی انگلستان، فرانسه و شمال ایتالیا از نواحی صنعتی مهم در جهان هستند.

30- کشورهای صنعتی ناحیه مشرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید.

‌ژاپن ازمهم ترین نواحی صنعتی در این بخش از جهان است. چین در دودهه اخیر در زمینه صنعت به رشد قابل ملاحظه ای دست یافته وبه یک قدرت صنعتی جهانی تبدیل شده است. هند نیز، به ویژه در ناحیه کلکته و بمبئی، از نظر توسعه صنعت اهمیت جهانی یافته است. کشورهای کره جنوبی، تایوان، مالزی و سنگاپور در چنددهه اخیر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم کالاهای صنعتی در جهان تبدیل شده اند.

31- مهمترین نواحی صنعتی روسیه و اروپای شرقی رانام ببرید.

ناحیه مسکو، قفقاز، ولگا و جمهوری ِ های چک و لهستان از اروپای شرقی، نواحی صنعتی مهم این بخش هستند.

32- صنایع نو با فناوری پیشرفته یا هایتک چیست؟

صنایع الکترونیک شامل رایانه ها و تجهیزات آنها، وسایل صوتی و تصویری، تلفن های هوشمند همراه، صنایع هوافضا، لیزر، روبات ها و زیست فناوری، انرژی های نو، مهندسی پزشکی و به طور کلی، صنایع دانش بنیان از جمله صنایع نوین یا «هایِتک» هستند.

33-صنایع نویا هایتیک  با فعالیتهای اقتصادی نوع ……………. ارتباط نزدیکی دارند.

چهارم

34- ویژگی های مهم صنایع نو را بیان کنید.

الف -این صنایع عمدتاً بر محور فناوری پیشرفته و استفاده از متخصصان و محققان قرار دارند.

ب-پیشرفت آنها بر مبنای نوآوری و رقابت است (برای مثال، تولیدکنندگان گوشیهای تلفن همراه هرساله گزینه های جدیدی به مدلهای قبلی اضافه میکنند تا از سازندگان دیگر جلو بیفتند و در رقابت، سود بیشتری نصیب خود کنند).

پ-این صنایع ناگزیر به برقراری ارتباط با فناوری های روز دنیا و صادر کردن کالاهای تولید شده به کشورهای دیگر جهان اند.

35- هدف از ایجاد پارک های علم و فناوری چیست؟

گسترش صنایع نو

36- پارک های علم و فناوری چیست؟

دراین پارک هااز تحقیقات دانشگاهی استفاده می کنند. در این مناطق، آزمایشگاه های متعدد تحقیقاتی و پژوهشگرانی که به ابداع و نوآوری مشغول اند، تمرکز یافته اند.

37- آن قلب صنایع فضای مجازی جهان کجاست؟

دره سیلیکون

سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم

38-دریه سیلیکون درکجا قرار دارد؟

این دره در جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.

39-علت نام گذاری دره جنوب شرقی سانفرانسیسکو به دره  سیلیکون چیست؟

داردو نام آن از تعداد زیادی شرکت های تولیدکننده«تراشه های سیلیکونی» که اولین بار در این منطقه مستقر شده اند، گرفته شده است.

40- گسترش فعالیت های خدماتی چه تاثیری برچشم انداز شهرها داشته است؟

مؤسسات و نهادهای مالی، بانک ها، مؤسسات گردشگری ومجتمع های رفاهی، مؤسسات حمل و نقل، مراکز درمانی- آموزشی و … موجب پیدایش ساختمان های بلندمرتبه و برج های عظیم در شهرها شده اند. مراکزخرید و مجتمع های تجاری چندطبقه که هم بخش خریدو هم بخش های تفریحی دارند، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان گسترش یافته اند.

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

5 دیدگاه
 1. فاطمه

  خیلی خوبه ممنون

 2. سمیه میری

  ممنون خیلی مفید هستن

 3. Fatemeh

  خیلی عالیه ممنونم

 4. یغما

  خیلی عالی هست ممنونم ❤️🌼

 5. آیلار

  خیلی ممنون خیلی عالی