سوالات متن درس دهم دین و زندگی دوازدهم


haladars آبان 25, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دهم دین و زندگی دوازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس دهم دین و زندگی دوازدهم با جواب همه رشته غیر انسانی همراه شما دوازدهمی ها هستیم شما در ادامه می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس دهم دین و زندگی پایه دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دهم دین و زندگی دوازدهم

به چه دلیل مرور بر تمدن جدید، «ضروری» است؟

پاسخ: تا این تمدن را با معیارهای الهی ارزیابی کنیم. با ارزیابی تمدن جدید با معیارهای الهی، به چه نتایجی می توانیم برسیم؟

پاسخ: می توانیم، به نقاط قوت و ضعف این تمدن بیشتر پی ببریم و نحوه زندگی در آن، بهتر شناسایی کنیم و مسئولیت خود را در مواجهه با آن بدانیم.

اروپا تاکنون شاهد «سه تمدن بزرگ» بوده است؛ آنها را بنویسید.

پاسخ: تمدن اول در قرن های ششم تا ارم قبل از میلاد حضرت مسیح (ع)، در «یونان باستان» شکل گرفت و در «روم باستان»

ادامه یافت. ما تمدن دوم در قرن چهارم میلادی با گسترش مسیحیت در اروپا و آغاز حاکمیت کلیسا بر زندگی سیاسی و اجتماعی مردم

آغاز شد و تا قرنهای پانزدهم و شانزدهم ادامه یافت.

تمدن جدید کدام جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: تقریبا تمامی جوامع جهان امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است و آثار آن، در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و…  به خوبی نمایان است؛ مانند هر تمدن دیگری، دارای نقاط قوت و ضعف است. 

آشنا شدن با نقاط قوت و ضعف تمدن جدید از «دو جهت» برای ما مطلوب است، آنها را بنویسید.

پاسخ: اول آن که ما مسلمانان مانند سایر ملتها، با این تمدن «ارتباط مستقیم داریم. بنابراین، هم تحت تأثیر آن قرار می گیریم و هم می توانیم بر آن اثر بگذاریم. هر قدر آگاهی ما «بیشتر باشد، قدرت تأثیرگذاری ما نیز بیشتر خواهد بود.

دوم آن که بررسی ضعفها و قوتهای این تمدن در عرصه های مختلف، این کمک را به ما می کند که در راستای احیای تمدن اسلامی، از نقاط قوت این تمدن بهره مند شویم و با عبرت گرفتن از ضعف ها و آسیب های آن، بتوانیم برنامه ریزی درست و کم اشتباهی را برای ساماندهی تمدن اسلامی و رسیدن به الگوی زندگی مبتنی بر تعالیم دین داشته باشیم.

زمینه های پیدایش تمدن جدید را نام ببرید. (علل و ریشه های شکل گیری تمدن جدید را ذکر کنید.)

پاسخ: ۱- کلیسا و تعالیم تحریف شده «تمدن دوم اروپا» که به تمدن دوره «قرون وسطی» مشهور است، چگونه آغاز شد؟

پاسخ: «با کنار گذاشتن اعتقادات باستانی و بت پرستی» و «روی آوردن به مسیحیت).

کدام تمدن برای اروپایی که قرنها گرفتار بت پرستی» بود، یک حرکت رو به جلو» محسوب می شد؟

پاسخ: «تمدن دوم یا روی آوردن به مسیحیت).

ظهور تمدن دوم، چه نتایج و پیامدهایی برای مردم بت پرست اروپا در پی داشت؟

پاسخ: ۱- به یک دین الهی معتقد شدند.

۲- بتها و بتخانه ها از بین رفت.

٣- اتحاد و یکپارچگی در سرزمین هایشان حاکم شد.

4- بناهای عظیم و با شکوه مذهبی ساخته شد.

5- کتابهایی در اخلاق، معنویت و فرهنگ نگارش یافت.

6- آثار هنری بزرگی پدید آمد.

در دوره تمدن دوم اروپا، مبلغان مسیحی چه چیزی را تبلیغ می کردند؟

پاسخ: آنان به دلیل این که تشکیلات پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسیس

کرده بودند، اعتقادات نادرستی راکه از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بوده، تبلیغ می کردند. به نظر مبلغان مسیحی در «دورۂ تمدن دوم اروپا»

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

هر کودکی پس از تولد برای پاکی از گناه را باید چه غسلی داد؟ چرا؟

پاسخ: «سل تعمید زیرا آنان معتقد بودند که؛ آدم در بهشت اولیه مرتکب گناه شده است و این گناه به فرزندان وی نیز سرایت کرده و 

هر کسی با گناه اولیه به دنیا می آید.

در کدام دوره تمدن اروپا اعتقاد داشتند که مسیح (ع)، خود را به عنوان تاوان گناهان بشریت فدا کرد و به دار آویخته شد؟

الف) دوره اول 

ب) دوره دوم

ج) دوره سوم 

د) دوره چهارم

آیین ها و رسومات اروپایان در دوره تمدن دوم را بنویسید. ( ذکر ۴ مورد، کافی است.)

پاسخ:

غسل تعمید» پس از تولد برای پاکی انسان از گناه. اعتراف به گناهان توسط فرد، در حضور کشیش. راز و نیاز با خدا، در روز معین، در مکان مشخص -کلیسا – و در حضور کشیشان. ازدواج مسیحی که جدایی زن و شوهر در آن امکان ناپذیر است و پیوند باید ابدی باشد. پذیرش عقاید رهبران کلیسا درباره هر موضوعی ضروری بود، حتی موضوعات علمی

از آیین های مبلغان اروپا در دوره تمدن دوم، «اعتراف به گناهان فرد در حضور کشیش» است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: این آیین توسط مبلغین مسیحی در میان مردم، رواج یافت. برای این کار، اتاق ویژه ای در کلیسا ساخته شد که محل اعتراف و توبه کردن بود. آنان معتقد بودند که با اعتراف گناهکار در برابر کشیش، تهیه کننده آمرزیده می شود و عفو ابدی را به دست می آورد.

در دوره تمدن دوم اروپا، کدام آیینهای مبلغان مسیحی سبب سست شدن ارتباط شخصی و پیوسته انسان با خدا وواسطه قرار گرفتن کشیشان میان خالق و بندگان او گردید؟

پاسخ:

۱- عبادت و راز و نیاز با خدا به روز معینی در هفته و در محل کلیسا و در حضور کشیشان اختصاص یافت.

۲- اعتراف به گناهان باید اتاق کلیسا و در حضور کشیش صورت بپذیرد.

 در دورۀ تمدن دوم اروپا، مبلغان مسیحی چه چیزی را تبلیغ می کردند؟

پاسخ: آنان به دلیل این که تشکیلات پیچیده و وسیعی را جهت تبلیغ اعتقادات مسیحیت تأسيد

اعتقادات نادرستی را |که از نظر خودشان اعتقادات رسمی مسیحیت بوده، تبلیغ می کردند.

در کدام دوره تمدن اروپا، بسیاری از کشیشان شروع به فروختن بهشت کردند و در عوض بخشش گناه، پول های کلان به دست آوردند؟

الف) دوره اول 

ب) دوره دوم

ج) دوره سوم

د) دوره چهارم

از دیگر آیین های مبلغان اروپا در دوره تمدن دوم، «ازدواج مسیحی» است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: آنان معتقد بودند که پس از ازدواج، امکان جدایی زن و شوهر نیست و پیوندشان باید ابدی باشد. «زن»، حق مالکیت نه باید نام خانوادگی وی، به نام خانوادگی شوهر تغییر یابد. این تغییر نام، هنوز هم در اروپا رایج است.

چرا در دوره تمدن دوم اروپا، «کشیشها» باید تا آخر عمر مجرد بمانند و حق ازدواج نداشتند؟

پاسخ: زیرا آنان، ازدواج را امری «دنیایی» و «پست» تلقی می کردند. پذیرش عقاید رهبران کلیسا در دوره تمدن دوم اروپا، درباره چه موضوعاتی «ضروری» بود؟ پاسخ: «هر موضوعی» حتی موضوعات علمی و مخالفت با آن، «کفر» تلقی می شد.

چرا در دورۀ تمدن دوم اروپا، به «تعقل» و «عقلانیت» کم تر توجه می شد؟ پاسخ: زیرا این اعتقاد وجود داشت که؛

۱- تعقل با «ایمان» سازگاری ندارد.

۲- سبب تزلزل ایمان می شود.

چرا در دوره تمدن دوم اروپا، رهبران کلیسا مانع نشر «نظریات جدید علمی» می شدند؟

پاسخ: زیرا آنان، نظریات دانشمندان گذشته درباره زمین، خورشید، ستارگان و مانند آن پذیرفته بودند، به همین دلیل، مخالفت با آن

نظریات را مخالفت با دین مسیح می پنداشتند.

بسیاری از کشیشان و روحانیان کلیسا، از پیشگامان تحول در دوره دوم تمدن اروپا بودند.

ص

 سر سختی رهبران اصلی کلیسا در مقابل نظریات جدید، سبب پیدایش چه عقیده ای شد؟

پاسخ : این عقیده که، دین با خردورزی (تعقل و علم، «مخالف» است و مانع تعقل، تجربه، قانون و حقوق انسانهاست. پس؛ راه بیرون  رفتن از این وضع، کنار گذاشتن دین و توجه به علم و دانش تجربی است.

کدام عامل، در دوره تمدن دوم اروپا به تدریج سبب بدبینی اروپائیان نسبت به «کلیسا» و «کشیشان» شد؟ چرا؟

پاسخ: «دوگانگی در گفتار و رفتار آنها» زیرا با این که «کلیسا»، خود از ثروتمندترین مالکان بود، اما مردم را به دوری از دنیا و زهد نسبت به مواهب طبیعی و نعمت های الهی تشویق می کرد.

در دوره تمدن دوم، چه عواملی به تدریج اروپا را با فقر و فساد در نظام اداری و عقب ماندگی و مشکلات دیگر دست به گریبان کرد؟

پاسخ: «آیینها و اعتقادات» و «آداب و رسوم ساخته کلیسا».

در دوره تمدن دوم اروپا و پس از اینکه رهبران کلیسا مانع نشر «نظریات جدید علمی» شدند، چه کسانی به دنبال چاره بر آمدند؟

پاسخ:«برخی» از رهبران روشنفکرکلیسا و بسیاری از دانش دان، آنها برای رسیدن به راه حل مناسب به مطالعه و تحقیق دست زدند.

حدود قرن هفتم میلادی و در اواسط قرون وسطی، در همسایگی سرزمین اروپا، کدام تمدن متولد شد؟توضیح دهید.

پاسخ: «تمدن اسلامی»؛ این تمدن، درطی دو تا سه قرن به مرحله شکوفایی وشادابی رسید و برمحیطهای پیرامون خود پرتو افکند.

این در حالی بود که هنوز تمدن مسیحی قرون وسطی با مشکلاتی، دست به گریبان بود. وقتی اندیشمندان و دلسوزان اروپایی آشنایی اندکی با تمدن مسلمانان پیدا کردند، دست به چه اقداماتی زدند؟ بنویسید.

پاسخ: با شور و شوق فراوان برای تحول در جامعه خود از ثمرات و نتایج تمدن اسلامی بهره برداری نمودند؛

١- کتابهای دانشمندان مسلمان به سرعت ترجمه شد.

. ۲- علاقه به پژوهش، آزمایش

و تجربه افزایش یافت.

۳- نقادی رهبری کلیسا شروع شد.

4- حقوق و قانون، مورد توجه واقع گردی

5- خردورزی، در دستور کار قرار گرفت.

این گفته که: «علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسلام، توسعه نمی یافت؛… اسلام، نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات اروپا شریک است، بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود داشته باشد. اما از آنجا که اروپا در حال حاضر علیه اسلام عکس العمل نشان می دهد، تأثیر مسلمانان [بر تمدن غرب را بی اهمیت جلوه می دهد.» از کیست و با کدام یک از زمینه های پیدایش تمدن جد دارد؟

پاسخ: «مونتگمری وات»، اسلام شناس انگلیسی – «بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها». .

مونتگمری وات»، اسلام شناس انگلیسی وظیفه مهم اروپاییان در قبال بی اهمیت جلوه دادن تأثیر مسلمانان بر تمدن غرب» را چه می دا پاسخ: اصلاح این اشتباه و به قول خود وی،« به مدیون بودن عمیق خودمان به جهان اسلام اعتراف کنیم». ویل دورانت»، بسیاری از هنرهاوفتون برجسته اروپایی همچون معماری، اسلحه سازی و … را مدیون صنعتگران مسلمان می داند. این اعتقاد، با کدامیک از زمینه های پیدایش تمدن جدید «ارتباط» دارد؟

پاسخ: «بهره گیری از تجربیات سایر تمدن ها».

آثار و پیامدهای مثبت» و «منفی» تمدن جدید در حوزه علم» را فقط نام ببرید.

پاسخ: آثار و پیامدهای مثبت:

۱-رشد سریع علم و دانش

۲- توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت

از آثار و پیامدهای مثبت» تمدن جدید در حوزه علم، «رشد سریع علم ودانش» را توضیح دهید.

پاسخ: تولید علم در قرن های اخیر، «جهشی فوق العاده» داشته است؛ به طوری که دوران جدید را می توان «دوران علم» نامید. اختراع صنعت چاپ، کشف الکتریسیته، ساخت ماشین، اختراع وسایل ارتباطی مانند: تلفن، رادیو، تلویزیون و ماهواره، راه اندازی شبکه های

اینترنت، نظریات و کشفیات جدید در فیزیک، شیمی و سایر علوم تجربی و توانایی استخراج منابع طبیعی مانند نفت، زندگی در جهان امروز را متحول کرده است.

ما از آثار و پیامدهای مثبت» تمدن جدید در حوزه علم، «توانایی بهره مندی از طبیعت» را توضیح دهید.

پاسخ: علم و تکنولوژی سبب شد که آدمی بتواند در طبیعت تصرف فوق العاده کند و تغییراتی را در آن به وجود آورد. نفت را از اعماق زمین بیرون بکشد، معادن را استخراج کند، کوهها را برای ساختن تونل بشکافد، گیاهان را دستکاری ژنتیکی کند، با سدهای بزرگ آبها را مهار نماید و قدرت و توانایی خود را به رخ طبیعت بکشد.

از آثار و پیامدهای منفی» تمدن جدید در حوزه علم، «مصرف زدگی[=مصرف گرایی» را کاملا شرح دهید.

پاسخ: از زمانی که ماشین آلات صنعتی ساخته شد، تولید انبوه نیز آغاز گردید. تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهای طبیعی مردم را رفع می کرد، اما در بسیاری از موارد، بیش از نیاز طبیعی بازار بود.

به همین جهت کارخانه داران با استفاده از جاذبه تبلیغات در میان مردم، نیازهای کاذب به وجود آوردند تا آنان را به تنوع طلبی بکشانند و مصرف گرایی را به گونه ای سرسام آور افزایش دهند و خودشان به سود بیشتری برسند.

جدی ترین آسیب این رویه، تغییر الگوی زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کالاهای متنوع و گوناگونی است که همه روزه وارد بازار می گردد و اذهان و افکار را به خود مشغول می کند. در نتیجه، انسان را از اساسی ترین نیاز خود، یعنی پرورش و تكامل بعد معنوی و متعالی خویش، غافل می سازد.

نتیجه دیدگاه غالب و حاکم در تمدن جدید درباره «انسان» را بنویسید.

پاسخ: انسان را صرفا یک موجود زنده طبیعی مانند دیگر موجودات، ولی پیچیده تر، می داند که همچون سایر موجودات صرفأ نیازهای  مادی و طبیعی دارد. از همین جهت است که از توجه به بعد معنوی و فطرت الهی در این تمدن، خبری نیست. از آثار و پیامدهای منفی»

تمدن جدید در حوزه علم، «نابودی طبیعت» را کاملا شرح دهید.

پاسخ: افزایش توان علمی بشر و دستیابی وی به ابزارهای نوین، توانایی وی برای بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزایش داد و به تخریب ساختار طبیعی محیط زیست انجامید.

منابع طبیعی که نتیجه میلیون ها سال فعالیت موجودات زنده بوده،رو به پایان گذاشته، محیط دریاها و اقیانوسها آلوده شده، تعادل ترکیبی گازهای جوی بر هم خورده، بسیاری از جنگل ها از بین رفته و دهها بحران زید محیطی برای انسان به وجود آمده است.

اگر در تمدن اسلامی، «زمین» امانتی الهی در دست انسان بود، در تمدن جدید، این «زمین» منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدودیتی برای استفاد از آن ندارد.

از آثار و پیامدهای منفی» تمدن جدید در حوزه علم، «علم زدگی» را توضیح دهید.

پاسخ: از حدود قرن هجدهم میلادی به علت پیشرفتهای گسترده در علم، این احساس پدید آمد که، «علم تجربی» تنها رمز موفقیت و سعادت ملت هاست و جامعه ای که این راه را بپیماید، کلید خوشبختی را به دست آورده است.

اما اکنون با گذشت چند قرن و شکست های پی در پی جوامع غربی در عرصه اخلاق وظهور بحران های اخلاقی در این جوامع، بسیاری دریافتند که علم تجربی نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای آنان باشد و نمی توان سعادت و خوشبختی را تنها در این علم جست وجو کرد.

نیاز انسان غربی به معنویت باعث چه نتایجی شد؟ بنویسید.

پاسخ: باعث شد برخی افراد و گروهها با هدف «کسب مقام و شهرت»، مکاتب و فرقه هایی را به نام «مکاتب عرفانی و معنوی» ایجاد کنند که اگر چه در ظاهر، ادعای پاسخ به نیازهای معنوی بشر را دارند اما به دلیل آن که بر آمده از «آموزه های وحیانی» نیستند، نتیجه ای جز  سردرگمی برای بشر تشنه امروز نداشته اند.

آشنایی با آثار مثبت و منفی تمدن جدید، چگونه می تواند ما را در احیای «تمدن اسلامی» یاری برساند؟توضیح دهید.

پاسخ: شاید در نگاهی ابتدایی، این هدف بزرگ؛ یعنی، احیای تمدن اسلامی در مقایسه با توان و امکانات موجود، یک بلند پروازی به نظر برسد و رسیدن به آن دور از دسترس تلقی شود، اما این یک دریافت سطحی از توانمندی ذاتی انسان و قدرت مردم هوشمند

جامعه ونوجوانان و جوانان پاک اندیش و ناشی از عدم آشنایی با آموزه های بیدار کننده اسلام می باشد.

البته، می دانیم که این مسئولیت بزرگ و حساس، نیازمند برنامه ای است که ما را به آن سطح از توانمندی برساند و قدرت لازم برای ایفای نقش در جهان کنونی را به ما ببخشد. 

مسئولیت ما در حوزه «علمی» برای احیای تمدن اسلامی، تلاش برای عمل کردن به کدام برنامه های پیشنهادی است؟ (۳ مورد را بنویسید)

پاسخ: ۱- تلاش برای پیشگام شدن در علم و فناوری

۲- حضور مؤثر و فعال در جامعه جهانی

۳- ترسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام از مسئولیت های ما برای احیای تمدن اسلامی،

«تلاش برای پیشگام شدن در علم و فناوری» است، آن را توضیح دهید

 پاسخ: «پیشرفت علمی»، پایه های استقلال یک ملت را تقویت می کند و مانع تسلط بیگانگان می شود.

هر یک از ما باید بکوشیم با همت  بلند و پشتکار فراوان، استعداد خود را به کار بگیریم تا به مرتبه ای از قدرت علمی برسیم که توجه دیگر ملتها را به سوی خود جلب کنیم.همه گزینه های زیر، به تذکر مقام معظم رهبری (دام ظله) درباره «علم» درست اشاره است، به جز….

الف) باید علم را که مایه اقتدار ملی است، همه جدی بگیرند و دنبال کنند

ب) کشوری که مردم آن از علم بی بهره باشند، هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت

ج) علم، برون جوش و برون زاست

د) نمی توان علم را از دیگران گدایی کرد.

طبق فرمایش مقام معظم رهبری (دام ظله)، چرا باید «استعدادهای یک ملت» به کار افتد؟

پاسخ: تا آن ملت، به معنای حقیقی کلمه «عالم» شود. پیشرفته های اخیر دانشمندان جوان کشورمان، در رشته های مختلف علمی، مانند (پزشکی، سلولهای بنیادی، فناوری نانو و هسته ای، صنایع نفت، پتروشیمی و سدسازی)

با کدام یک از برنامه های پیشنهادی عملی ما، برای احیای تمدن اسلامی «مرتبط» است؟

پاسخ: «تلاش برای پیشگام شدن در علم و فناوری» 

همچنین ببینید: جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم

از مسئولیت های ما برای احیای تمدن اسلامی، «حضور فعال و مؤثر در جامعه جهانی» است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: جوامع غربی، امروزه به دلیل آن که خوشبختی و سعادت را تنها در علم تجربی و ابزارهای مادی آن می جستند شکست خورده اند، به شدت به دنبال راه و مکتبی هستند که نجات بخش آنان باشد.

پیام اسلام، پیامی مطابق با فطرت انسان هاست هر انسان حقیقت طلب و روشن ضمیری که جویای حقیقت باشد، وقتی دعوت قرآن را به عقلانیت، اندیشه ورزی، عدالت، دوری از ستمگری وستم پذیری، عفاف و پاکدامنی، معنویت و تقوا می شنود، به طور طبیعی جذب آن می شود.

هر حقیقت جویی، وقتی در میان هزاران کتاب، مقاله، فيلم و انواع تبلیغات علیه پیامبر اکرم (ص) کرده اند، به سیمای واقعی آن حضرت می رسد در برابر عظمت وی تعظیم می کند و او را به بزرگی می ستاید. بنابراین، لازم است ما این پیام رهایی بخش را با همان شیوه هایی که رسول خدا (ص) به ا دیگران رساند، در جهان تبلیغ کنیم و به دیگران برسانیم.

از مسئولیت های ما برای احیای تمدن اسلامی، «ترسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام» است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: میان یک پیام و روش تبلیغ آن، باید «تناسب منطقی و معقول» برقرار باشد. حق را نمی توان با روش های نادرست به دیگران

رساند.

دین اسلام، یک دین منطقی و استدلالی است و هر آموزه و حکم آن بر اساس «حکمت الهی» تنظیم شده است.

چنین دینی را نمی توان با تعصبهای جاهلانه یا با روشهای فریبکارانه، تبلیغ کرد و نظر مردم را به سوی آن جلب نمود.

آیه شریفه: «ادع إلى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي أختن» به کدام مسئولیت ما در حوزه «علمی» برای احیای تمدن اسلامی اشاره دارد و روشهای صحیح دعوت را بنویسید.

پاسخ: «فرسیم چهره عقلانی و منطقی دین اسلام» 

روش اول: (دانش محکم و استوار)

روش دوم: (اندرز و پند نیکو) 

روش سوم: (مجادله با نیکوترین شیوه)

آثار و پیامدهای مثبت» و «منفی» تمدن جدید در حوزه قسط و عدل» را فقط نام ببرید.

پاسخ: آثار و پیامدهای مثبت:

1- توجه به قانون

۲-مشارکت مردم در تشکیل حکومت

از آثار و پیامدهای مثبت» تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «توجه به قانون» را توضیح دهید.

پاسخ: پس از گذر از قرون وسطی و شکل گیری دوره جدید، توجه گسترده ای در کشورهای اروپایی به حقوق، قانون، ساختار حکومت و دولت پدید آمد که عمومأ «عکس العملی در برابر حاکمیت نامطلوب کلیسا در قرون وسطی» بود.

آگاهی به قانون و حقوق که ابتدا با «ترجمه آثار اسلامی» اتفاق افتاد، فوایدی برای تمدن جدید داشت. مردم با حقوق خود در مقابل دولتها و در رابطه با یکدیگر آشنا

شدند و به تدوین قوانین حقوقی پرداختند و برای حفظ آنها سازمان هایی تأسیس کردند. 

در قرن جدید در اروپا به دنبال توجه به قانون»، کدام حقوق به رسمیت شناخته شد؟ بنویسید.

پاسخ: حق کارگر ، حق کودک، حق تعلیم و تربیت، حق داشتن شغل، حقوق متقابل زن و مرد و حق مردم در مقابل دولت.

از آثار و پیامدهای مثبت» تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «مشارکت مردم در تشکیل حکومت» را توضیح دهید.

پاسخ:حق تعیین سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، گام مثبت دیگری بود که در تمدن جدید برداشته شد و باعث شد، برخی حکومتهای استبدادی و موروثی حاکم بر کشورهای اروپایی، از صحنه خارج شوند. از آثار و پیامدهای منفی»

تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «ظهور ظلم فراگیر و پدیده استعمار» را توضیح دهید.

پاسخ: تولید انبوه کالا و نیاز به کشورهای دیگر، احتیاج به منابع طبیعی آن کشورها و نیز روحيه توسعه طلبی و فزون خواهی حاک غربی سبب شد که سرمایه داران و قدرتمندان غربی، کشورهای دیگر را به خصوص در آسيا وأفريقا هدف قرار دهند

و به بهانه استعمار (یعنی، آباد کردن بسیاری از این کشورها را تصرف کنند وذخایر با ارزش و گران قیمت آنها را، از آثار باستانی و کتاب های خطی گرفته تاجواهرات و منابع طبیعی و معدنی به کشور خود ببرند و برای آن ملتها فقر و نیازمندی را بر جا گذارند.

آنها فرهنگ مستقل ملتها را از بین بردند و حاکمان وابسته ومزدور را بر آنها مسلط ساختند وآن کشورها را به صورت بازاری جهت مصرف کالای خود در آوردند.

دوره استعمار» را تعریف کنید.

پاسخ: به دوره غارت علنی ثروت ملتهای ضعیف، توسط کشورهای قدرتمند گفته می شود که تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت.

دورة استعمار را شرح دهید.

پاسخ: یکی از سیاہ ترین دوران های زندگی انسان روی کره زمین است. در ابتدای همین دوره، میلیونها آفریقایی از این قاره ربوده شدند و به مالکیت اروپاییان و آمریکایی ها در آمدند و به عنوان «برده» در مزرعه ها، کارخانه ها و معادن به کارهای طاقت فرسا وادار شدند.

تمدن جدید نشان داد که اگر حقوقی برای کودکان، زنان و مردان قائل است، منظورش فقط کودکان، زنان و مردانی هستند که از نژاد آنان باشند وگرنه کودکان، زنان و مردان سیاه یا سرخ پوست برای آنان هیچ اهمیتی ندارد.

با بیداری ملتها، مبارزه با استعمارگران از چه زمانی آغاز شد و به تدریج این نهضتهای ضد استعماری کدام مکان ها را فرا گرفت؟

پاسخ: از اواخر قرن نوزدهم میلادی به تدریج سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را فرا گرفت.

پس از بیداری ملتها وشروع نهضت های ضد استعماری در سراسر آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، سرانجام، دولت های غربی دست به چه اقدامی زدند؟توضیح دهید.

پاسخ: از استعمار علنی کشورها دست برداشتند و حاکمان ونظامیان خود را خارج کردند.اما شیوه دیگری برای تسلط  بر این کشورها در پیش گرفتند که «استعمار نو» نام گرفت.

منظور از «استعمار نو» چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ: شیوه جدیدی که کشور استعمارگر با استفاده از قدرت نظامی، جاسوسی، تبلیغاتی و فرهنگی خود، افراد وابسته به خود را در کشورها به قدرت می رساند و به صورت های گوناگون از آنها حمایت می کند.

آن افراد وابسته نیز، اهداف سیاسی و اقتصادی آن کشور را به اجرا در می آوردند. این نوع از استعمار هم اکنون در بسیاری از کشورها ادامه دارد.

طبق باور برخی از محققان، پایه های اصلی قدرت اقتصادی غرب را چه چیزی به وجود آورد؟ بنویسد.

پاسخ: فراوانی ثروتی که در دوره استعمار، از کشورهای استعمار زده به کشورهای استعمارگر منتقل شد.

از آثار و پیامدهای منفی» تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «افزایش فاصله میان انسانهای فقیر و غنی در جهان» را توضیح دهید.

پاسخ:شکل گیری نظام های سیاسی جدید، بر پایه قدرت سرمایه داران و نفع طلبی فزاینده آنان بود. صاحبان سرمایه و صنعت، منابع طبیعی اکثر نقاط جهان را به بهایی اندک خریدند یا با قدرت نظامی خود تاراج کردند و کالاهای خود را با قیمت هایی بسیار سنگین به مردم همان سرزمین ها فروختند. بدین ترتیب، بخش کوچکی از جهان روز به روز غنی تر ولی بخش اعظم آن، در فقر و تنگدستی

فرو رفت. 

از آثار و پیامدهای منفی» تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «جهان نظامی شده و محصور در تسلیحات» را توضیح دهید.

پاسخ: امروزه، مردم جهان هر لحظه در مخاطره به کار افتادن سلاح هایی هستند که می تواند چندین بار، تمام جمعیت بشر و امکانات موجود روی کره زمین را نابود کند.

انباری های اسلحه، انباشته از پیچیده ترین سلاح های کشتار جمعی، از جمله سلاح های شیمیایی و میکروبی است که به کمک دانش جدید ساخته شده است. در مورد از مسئولیت های ما، در حوزۀ قسط و عدل را فقط نام ببرید. پاسخ: ۱- مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر

۲- استحکام بخشیدن به نظام اسلامی 

از مسئولیت های ما در دوره تمدن جدید در حوزه قسط و عدل، «مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر» را توضیح دهید.

پاسخ : یکی از رسالت های انبیا، مبارزه با ظلم و برقراری عدل و گسترش حق و حقیقت بوده است. هر چند که بسیاری از مردم با شنیدن سخن حق، دلشان نرم می شود و به حقیقت و عدالت می گرایند، اما باید هوشیار باشیم که همواره گروهی از اهل باطل هستند که نه تنها زیر بار حق نمی روند، بلکه سد راه حق جویی و حق پرستی می شوند.

زیرا گسترش «عدالت»، منافع آنها را تهدید می کند.  این گروهها، تا همه را تابع خود نکنند و یوغ اسارت بر گردن دیگران نیفکنند، آرام نمی گیرند.

 با توجه به فرمایش امام خمینی (ره)، نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، چیست؟

پاسخ: این است که، دشمنان ما و جهان خواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند.

به یقین، آنان مرزی جز عدول از همه هويتها و ارزشهای معنوی و الهی مان نمی شناسند.

به گفته قرآن کریم، دشمنان هرگز دست از مقابله و ستیز با ما برنمی دارند،مگر«………………………..» و این فرمایش قرآنی، به کدام یک از مسئولیتهای ما در دورۀ تمدن جدید در حوزۀ قسط و عدل، اشاره دارد؟

پاسخ: «این که ما را از دینمان برگردانند»-«مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر».

طبق فرمایش امام خمینی (ره)، به چه دلیل چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیستها، آمریکا و شوروی در تعقیب ما خواهند بود؟

با کدام آیه شریفه، ارتباط دارد و همچنین، به کدام یک از مسئولیت های ما در دوره تمدن جدید در حوزۀ قسط و عدل، اشاره دارد؟

پاسخ: «تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان (دینی مان را لکه دار کنند.» «دشمنان، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند مگر این که شما را از دینتان برگردانند» – «مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر». 

آیا دعوت به حق و عدالت را می توانیم منحصر به صحبت و شعار کنیم؟ توضیح دهید.

پاسخ: اگر واقع بینانه نگاه کنیم، در می یابیم که «خیر»، بلکه برای تحقق سخن حق، باید برنامه ریزی کرد، قیام نمود وشرایطی فراهم کرد تا موانع حق و حق پرستی از جامعه خود و جهان زدوده شود؛ این مهم میسر نمی شود مگر با تلاش و پشتکار، جهاد و آمادگی برای شهادت در راه خدا و تحمل همه سختی های این راه، که همان راه حق و حقیقت است.

مهمترین عامل برای حضور کار آمد یک کشور در میان افکار عمومی جهان کدام است؟بنویسید.

پاسخ: «استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور»- یک کشور ضعیف، به طور طبیعی منزوی می شود و همراه و همدلی در دنیا نمی یابد. 

مهمترین عوامل استحکام نظام اسلامی را بنویسید.

پاسخ:

۱- استحکام پایه های اقتصادی و تلاش برای کاهش فقر

۳- توسعه عدالت در همه ابعاد

4- تقویت اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مشارکت عمومی

۵- عمل به وظیفه مقدس امر به معروف و نهی از منکر

تمدن جدید، چگونه به نهاد «خانواده» بیشترین آسیب ها را وارد کرده است؟

پاسخ: تمدن جدید با نگاه مادی به «انسان» به ویژه در حوزه زن و مرد، بیش ما را به نهاد «خانواده» وارد کرده است.

 سه مورد از آسیب های تمدن جدید نسبت به نهاد خانواده را بنویسید.

پاسخ: ۱- فروپاشی نهاد خانواده

٢- بی بند و باری جنسی

۳- استفاده ابزاری از زنان

«خانواده هسته ای» و «خانواده گسترده» را تعریف کنید.

پاسخ: خانواده هسته ای به خانواده ای گفته می شود که از پدر، مادر و فرزندان مرکب و تشکیل شده است.

خانواده گسترده: آن نوع خانواده ای است که علاوه بر پدر، مادر و فرزندان، اقوام وخویشان را نیز شامل می شود.

در غرب قدیم مانند همه سرزمینهای دیگر، علاوه بر خانواده هسته ای، خانواده گسترده هم نمود فراوان داشت.

ص

 آیا در غرب، در خلال در نسل گذشته، تنها «خانواده گسترده» متلاشی شد؟ توضیح دهید.

پاسخ:«خیر»- زیرا خانواده هسته ای نیز به تدریج از هم گسیخته گردید.

امروزه بیش از ۵۰ درصد همه ازدواج هایی که در مراکز شهری بزرگ آمریکا و بخش اعظم اروپا صورت می گیرد به «طلاق» می انجامد.

بر این پدیده ها باید این واقعیت را نیز افزود که امروزه شمار فزاینده ای از کودکان در غرب، در خانواده ها یا خانه هایی بزرگ می شوند که پدر یا مادر در آن حاضر نیست و آن یکی هم که حاضر است

چون نمی تواند یک تنه وظیفه پدرومادر را توأمان ایفا کند، غالبا از زیر بار مسئولیتی که پدرها و مادرها در خانواده های اصیل برای انتقال دادن ارزش های اخلاقی به جوانان بر عهده داشته اند، شانه خالی می کنند و لذا بسیاری از جوانان ناچارند به تدریج خودشان پر زندگی شان را شکل دهند.

در کدام کشور غربی، ۹ میلیون نفر تنها زندگی می کنند، به گونه ای که دولت این کشور ناچار شده، وزارت خانه ای به نام «وزارت تنهایی» ایجاد کند؟!

پاسخ: «انگلستان».

از آسیب های تمدن جدید به نهاد خانواده، «بی بند و باری جنسی» را توضیح دهید.

پاسخ: امروزه بی بند و باری جنسی آن چنان در «غرب» رواج یافته است که بسیاری از مردم به این نتیجه رسیده اند که، توان اصلاح و مبارزه با آن را ندارند. از این رو، به ناچار در پی آن برآمده اند که ضوابط و معیارهای اخلاقی را تغییر دهند.

به عنوان مثال، در میان غربیان جدید، دیگر هیچ گونه ضابطه و معیار مذهبی یا اخلاقی که منشأ الهی داشته باشد، معنا ندارد.

در سال ۱۹۶۰ در آمریکا، موجب شد که آمار فرزندان بدون پدر در خانواده های تک سرپرست از ۴ درصد در این سال، به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۰ و به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵ برسد.»

این اتفاق نتیجه تصویب کدام قانون در کشور آمریکاست و ناشی از کدام یک از آسیب های تمدن جدید به نهاد «خانواده» است؟

پاسخ: تصویب قوانین حمایت از خانواده های تک سرپرست (که بیش تر، شامل خانواده ای می شود که زن در روابط نامشروع صاحب فرزند شده است) 

«بی بند و باری جنسی» از آسیبهای تمدن جدید به نهاد خانواده، «استفاده ابزاری از زنان» را توضیح دهید.

پاسخ: استفاده ابزاری از زنان لیغ کالاهای سرمایه داران، تشویق آنان به پوشیدن لباس های نامناسب و تحریک کننده، عادی شدن روابط نامشروع میان زنان و مردان در ورها وتجارت گسترده زنان به عنوان کالای جنسی، روی دیگر تمدن جدید است.

اگر لایه ظاهری و سطحی موقعیت زن در دنیای روز، که بسیار زیبا و خوش منظر آراسته شده، کنار رود و باطن آن آشکار گردد، خواهیم دید که سودآوری «تجارت فحشا» در حال وبودن گوی سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه است. سود این تجارت، سالانه ۵۲ میلیارد دلار است.

نتیجه غفلت بزرگ غرب از خداوند و نیازهای معنوی انسان چه بود؟ توضیح دهید.

پاسخ: آسیب ها و بیماری های خطرناکی است که امروزه بسیارعادی جلوه می کند. در هیچ دوره ای این گونه غفلتها به شدت امروز مشاهده نشده و توجه به نیازها و خواسته های مادی نیز به گستردگی امروز نبوده است.

اگر بعد معنوی و الهی انسان دارای اهمیت و جایگاهی در تمدن جدید بود، و اگر به زنان آن گونه که «دین اسلام» بها می دهد، بها داده می شد، حتمأ وضع دیگری در تولید فیلم ها، رمان ها و تصاویر تبلیغاتی حاکم میشد.

به سؤالات زیر پاسخ دهید

کدام نهاد، کانون رشد فضیلت ها و پاکی ها و محل تربیت نسل های خلاق، توانمند و با همت است؟ پاسخ: خانواده. مسئولیت ما در حوزه خانواده چیست؟

پاسخ: تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده را به او تحکیم بنیان خانواده، سبب چه نتایجی می شود؟

پاسخ: سبب رشد فضائل اخلاقی در جامعه ، کاهش فساد و جرم و حضور انسان های با فضیلت و کارآمد در جامعه می گردد.

نتایج و پیامدهای سست شدن بنیان خانواده را بنویسید.

پاسخ : فساد و تباهی گسترش می یابد و نسلهایی که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند، مسئولیتهای اجتماعی را بر عهده می گیرند. وقتی حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع)، پایه های خانه کعبه را بالا بردند و بنای یک جامعه توحیدی را گذاشتند؛

برای چه کسانی دعا کردند و این کار آنها، چه نتیجه ای در بر دارد؟

پاسخ: نه تنها برای خود دعا کردند، بلکه از خداوند خواستند که ذریه و نوادگانی به آنان عطا کند که ادامه دهنده راه «توحید» و «اسلام» باشند. چنین ذریهای فقط در خانواده هایی که خود، اهل «یکتاپرستی – توحید» باشند و «مودت و رحمت» میان آنان برقرار باشد، امکان پذیر است.

کدام گزینه درباره موسیقی های امروز غرب، «درست» بیان شده است؟

الف) از تسلیم در مقابل خداوند مایه گرفته است

ب) به سلامت و آرامش نفس کمک می کند

ج) در خدمت تلاش و مبارزه و اصلاح نظام اجتماعی است 

د) به تخریب روح و روان کسانی می پردازد که به دامن آنها پناه برده اند

نکته: در اندیشه و تحقیق ص ۱۴۴ و ۱۴۵ سؤالات مهم دیگری وجود دارد که دانش آموزان عزیز باید به آنها دقت کنند

تهیه کننده سوالات متن درس دهم دین و زندگی دوازدهم: جناب آقای قاسم مندوانی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن دین و زندگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه