سوالات متن درس ۱ مطالعات چهارم


haladars مرداد 24, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۱ مطالعات چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 1 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 مطالعات چهارم

1 .محله چیست؟


محله قسمتی از یک شهر یا روستا است که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.


2 .همسایگان یک محله معموال در چه کارهایی با هم همکاری می کنند؟ چند مورد را بنویسید.


نظافت محله خود، برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری


3 .همسایگان در یک محله چه وظایفی نسبت به هم دارند؟ چند مورد را نام ببرید.


باید از حال و احوال یکدیگر باخبر و آگاه باشند، با هم دیگر مهربان باشند، در بعضی کارها مثل اسباب کشی به
همدیگر کمک کنند.


4 .پیامبر گرامی ما درباره ی ارتباط با همسایه ها چه فرمودند؟


حضرت محمد )ص( فرمودند: اگر می خواهید خدا و پیامبر ، شما را دوست داشته باشند ، امانت دار و راستگو باشید
و با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.


5 .چند مورد از همکاری و دوستی با همسایگان را نام ببرید.


همکاری در برپایی جشن ها، رفتن به عیادت همسایه ای که بیمار است، برف روبی و نمک پاشی در هنگام یخبندان،
کمک به همسایه در هنگام اسباب کشی منزل


6 .چند مورد از مقرراتی که باید در محله خود رعایت کنیم را بنویسید.


در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سر و صدا نکنیم، در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند
نکنیم، در ساختمان محل زندگی خود یا کوچه و خیابان محله مان ترقه بازی نکنیم، موقع خداحافظی با مهمان ها با
صدای بلند صحبت نکنیم، زباله ها را در جای مخصوص بگذاریم تا محل زندگی همسایه ها کثیف و آلوده نشود.


7 .چرا نباید در محله ترقه بازی کنیم؟


این کار نه تنها خطرناک است و به ما آسیب می رساند بلکه همسایه ها را هم آزار می دهد و ممکن است به آن ها یا
عابران هم صدمه بزند.

نکات مهم درس 1 مطالعات چهارم

محله قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند .


پیامبر گرامی ما فرمودند : اگر می خواهید خدا و پیامبر ، شما را دوست داشته باشند ، امانت دار و راستگو باشید و با
همسایگان خود به نیکی رفتار کنید .


برخی مقررات زندگی در محله : 1-در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سر و صدا نکنیم

2 -در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم

-در محل زندگی خود یا کوچه و خیابان ، ترقه بازی نکنیم .

4 -موقع خداحافظی با مهمان ها با صدای بلند صحبت نکنیم .

5 -زباله ها را در جای مخصوص بگذاریم تا محل زندگی همسایه ها کثیف و آلوده نشود .

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه