سوالات متن درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱-با ظهور ،اینترنت دنیای جدیدی پدیدار شد که آن را فضای ………نامیدند.

با ظهور ،اینترنت دنیای جدیدی پدیدار شد که آن را فضای مجازی نامیدند.

۲-امروزه فناوریهای ارتباطی به این رؤیاها رنگ واقعیت دادهاند با تحوّلی ،سریع رسانه ها ظرفیت هایی جدید یافته و مرزهای جغرافیایی را حذف کرده اند یکی از این تحولات ظهور………. است.

امروزه فناوریهای ارتباطی به این رؤیاها رنگ واقعیت دادهاند با تحوّلی ،سریع رسانهها ظرفیت هایی جدید یافته و مرزهای جغرافیایی را حذف کرده اند یکی از این تحولات ظهوراینترنت است.

۳-برخی از پژوهشگران حوزۀ تلفن همراه به صراحت از فرهنگی جدید به نام « فرهنگ تلفن همراه » یا شکل گیری …………..یاد می کنند.

برخی از پژوهشگران حوزۀ تلفن همراه به صراحت از فرهنگی جدید به نام « فرهنگ تلفن همراه » یا شکل گیری « نسل انگشت شست » یاد می کنند.

۴-شکل گیری نسل انگشت شست یعنی چه؟

این بدان معناست که نوجوانان در همه جا همواره دستشان روی صفحه کلید تلفن همراهشان است و در حال فرستادن و یا دریافت پیامی جدید هستند.

۵-توصیه هایی درباره استفاده از تلفن همراه را نام ببرید.

اطلاعات عکسها و فیلمهای خصوصی خود را در تلفن همراه نگهداری نکنیم؛ چرا که با گم شدن تلفن همراه یا حتی از طریق بلوتوث این اطلاعات به راحتی قابل سرقت است- سامانه ضبط تلفن همراه حتّی در حالتی که دستگاه به ظاهر خاموش ،است میتواند فعّال شود و همانند یک میکروفن عمل کند؛ لذا آگاه و مراقب باشیم که دیگران به حریم خصوصی ما دست نیابند.

۶-دیدگاه های مخاطب فعال و منفعل چگونه اند ؟

دیدگاه مخاطب منفعل بیان میدارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند. در این دیدگاه مخاطب منفعل است سهمی در شکل گیری پیام ،ندارد آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و از آن تأثیر پذیرد. در دیدگاه مخاطب ،فقال مخاطب در مقابل پیامهای رسانه ای از خود واکنش نشان میدهد و در خصوص چگونگی استفاده از رسانه ها تصمیمات فعّال تری میگیرد و از دریافت کننده منفعل رسانه به مفسر فعّال پیام های رسانه ای تبدیل می شود.

۷-در خصوص دیدگاه مشروط رسانه ها چه می توان گفت؟

در مقابل دو دیدگاه ،قبل باید پذیرفت که وسایل ارتباط ،جمعی ابزاری اجتماعی فرهنگی به معنای عالی آن است و از این جهت تأثیرات چشمگیری بر جای میگذارد اما این آثار نه آن چنان است که هیچ محدودیتی نشناسد.

۸-شما در بهره مندی از یک رسانه برای چه دوئل میکنید؟

وقت – عمر و جوانی و هزینه – سرمایه و دسترنج

۹-با ظهور رسانههای دوسویه (تعاملی)، مفهوم خطی فرستنده – گیرنده به مفهوم ……….. تبدیل شده است.

دایره ای و پیچیده ای

۱۰-مخاطبان ممکن است بر اساس …………،قبلی تجربیات ارزشها و عقاید خود، برداشت کند.

(دانش)

۱۱-چه چیزی در عصر حاضر شناخت حقوق متقابل رسانه ها مخاطبان و دولتها را به امری ضروری تبدیل کرده است؟

گستردگی رسانه ها و دامنه فعالیت های رسانه ای

۱۲-چرا گستردگی رسانه ها و دامنه فعالیت های رسانه ای همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بین مخاطبان رسانه ها و دولتها بوده است؟

زیرا از مصداقهای مهم حقوق بشر به شمار می رود.

۱۳-از موضوعات مناشقه برانگیز بین مخاطبان، رسانهها و دولتها مثالی برا حقوق بشر بنویسید؟

مسئله ورود رسانهها به حریم خصوصی افراد یا عدم رعایت حق نشر – کپی رایت- توسط افراد

۱۴-از مصداق های حقوق مخاطب در برابر رسانه ها چهار مورد را بنویسید؟

حق دسترسی به اطلاعات – حق انتخاب – حق حفظ و احترام به حریم خصوصی یا حق محرمانگی حق پاسخگویی – حق تصحیح

۱۵-شش توصیه برای حفاظت آنلاین بنویسید.

تغییر رمز عبور – فعال کردن احزار هویت – بررسی سرویس ایمیل و…

۱۶-شش توصیه برای حفاظت آنلاین بنویسید.

تغییر رمز عبور – فعال کردن احزار هویت – بررسی سرویس ایمیل و…

۱۷-از مصداق های حقوق مخاطب در برابر رسانه ها حق پاسخگویی را توضیح دهید.

رسانه مطلب درستی را بیان کرده است اما مخاطب در در آن مورد توضیحات و استدلالهایی دارد که سوتفاهم را برطرف می کند.

۱۸-یکی از موارد تحولات ظهور اینترنت را بنویسید؟

با تحولی سریع رسانه ها ظرفیتهایی جدید یافته و مرزهای جغرافیایی را حذف کرده اند.

۱۹-فناوری های ارتباطی با چه ویژگی هایی توان غلبه بر چهار محدودیت را برای انسان مهیا کرده اند؟

با ویژگیهای سرعت دسترسی حجم بسیار ذخیره ،اطلاعات دقت افزایش توان انتخاب ،تعامل درگیر کردن هم زمان چند حس و انجام دادن هم زمان چند کار.

۲۰-چه چیزی زمینهی توان غلبه بر چهار محدودیت را مهیا میسازد آنها را نام ببرید؟

فناوریهای ارتباطی – زمان مکان زبان امکان

۲۱-برای افزایش توان قضاوت درباره اعتبار اعتبار سنجی مطالب یک وبسایت ابتدا باید چه کرد ؟

تصویر یک صفحه از آن را بررسی کنید.

۲۲-فرهنگ تلفن همراه باعث شکل گیری نسل” انگشت شست گشته است؟ مدام در ارسال و دریافت پیام آیا شمادر این حلقه قرار می گیرید؟

با گسترش تلفن همراه و کاربردهای آن تاثیرات زیادی بر نسل جوان ایجاد شده است به طوری که بسیاری از به وجود آمدن فرهنگ جدیدی به نام فرهنگ تلفن همراه یا شکل گیری نسل انگشت شصت به معنای این که جوانان در همه جا همواره دستشان روی صفحه کلید تلفن همراهشان است و در حال ارسال و یا دریافت پیام جدیدی هستند سخن گفته اند. اینکه در این حلقه انگشت شصتی قرار دارید با توجه به تجربه شخصی خودتان است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه