سوالات متن درس ۲۰ تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۰ تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۰ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱-منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟

پیامهای رسانه ای را نیز میتوان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیامهای رسانهای که در طول روز به ما میرسد گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست.

۲-چرا باید از رژیم مصرف رسانه ای پیروی کنیم؟

چلوکباب حتّی اگر با بهترین گوشت و بهترین شکل هم پخته شود زیاد خوردنش دل درد میآورد یعنی در رژیم مصرف مواد غذایی هم باید مشروط و محدود عمل کرد؛ مشروط به سالم بودن و محدود به میزان مورد نیاز همین دستور را برای رسانهها نیز به کار میبندیم بسیاری از ما از رسانهها برای پر کردن اوقات فراغت یا تنهایی خود استفاده میکنیم.

۳-اخبار و اطلاعات زرد چیست؟

خیلی وقتها اخبار و اطلاعات به همراه رنگ و لعاب زیاد و با استفاده از کلمات فریبنده و به صورت جذاب ارائه میشود و ممکن است ما را ساعتها به خود مشغول کند؛ اما با کمی دقت در این گونه ،پیامها متوجه میشویم که بر خلاف ظاهر فریبنده و جذابشان محتوایی سطحی و توخالی دارند و علی رغم سرگرم کنندگی و جالب ،بودن ارزش چندانی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند به ما اضافه نمی.کنند به این نوع اخبار و اطلاعاتاخبار و اطلاعات زرد گفته میشود.

۴-منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟

پیامهای رسانه ای را نیز میتوان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیامهای رسانهای که در طول روز به ما میرسد گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست.

۵-منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟

پیامهای رسانه ای را نیز میتوان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیامهای رسانهای که در طول روز به ما میرسد گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست.

۶-چرا باید از رژیم مصرف رسانه ای پیروی کنیم؟

چلوکباب حتّی اگر با بهترین گوشت و بهترین شکل هم پخته شود زیاد خوردنش دل درد میآورد یعنی در رژیم مصرف مواد غذایی هم باید مشروط و محدود عمل کرد؛ مشروط به سالم بودن و محدود به میزان مورد نیاز همین دستور را برای رسانه ها نیز به کار میبندیم بسیاری از ما از رسانه ها برای پر کردن اوقات فراغت یا تنهایی خود استفاده میکنیم.

۷-اخبار و اطلاعات زرد چیست؟

خیلی وقتها اخبار و اطلاعات به همراه رنگ و لعاب زیاد و با استفاده از کلمات فریبنده و به صورت جذاب ارائه میشود و ممکن است ما را ساعتها به خود مشغول کند؛ اما با کمی دقت در این گونه ،پیامها متوجه میشویم که بر خلاف ظاهر فریبنده و جذابشان محتوایی سطحی و توخالی دارند و علی رغم سرگرم کنندگی و جالب ،بودن ارزش چندانی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند به ما اضافه نمی.کنند به این نوع اخبار و اطلاعاتاخبار و اطلاعات زرد گفته میشود.

۸-رژیم مصرف چیست؟ توضیح دهید.

همۀ ما برای زنده ماندن و داشتن جسمی ،سالم نیازمند خوردن و آشامیدن هستیم؛ اما هر چیز را برای تغذیه انتخاب نمیکنیم میدانیم که مواد غذایی ارزشهای غذایی مختلف دارند و همه به یک اندازه برای سلامت مفید نیستند.

۹-رعایت این دستورالعمل یا رژیم مصرف غذایی به ما قدرت انتخاب در رویارویی با انواع خوردنی ها را میدهد و می تواند تا حدی زیاد …………ما را تضمین کند.

رعایت این دستورالعمل یا رژیم مصرف غذایی به ما قدرت انتخاب در رویارویی با انواع خوردنی ها را میدهد و می تواند تا حدی زیاد سلامت ما را تضمین کند.

۱۰-اخبار و اطلاعات زرد چگونه اند؟

این گونه اخبار برخلاف ظاهر فریبنده و ،جذابشان محتوایی سطحی و توخالی دارند و علی رغم سرگرم کنندگی و جالب بودن ارزش چندانی ندارند و اطلاعاتی ارزشمند به ما اضافه نمیکنند.

۱۱-منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟

پیامهای رسانهای را نیز میتوان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و گوناگونی پیامهای رسانهای که در طول روز به ما میرسد گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکیهای در دسترس ماست به همین دلیل ضروری است.

۱۲-اعتیاد رسانه ای چیست؟

اگر مهارت انتخابگری را نیاموخته باشیم به آنچه جذاب تر و قانع کننده تر و نه لزوما مورد نیاز و مفید تر است ، جذب و گاه به استفاده از آن وابسته تر میشویم این وابستگی گاهی چنان پیش میرود که به اعتیاد رسانه ای منجر میشود.

۱۳-پدیده سرریز اطلاعات را تعریف کنید.

فناوریهای نوین ارتباطی وضعیتی را فراهم ساخته اند که افراد در کمترین زمان با کمترین هزینه پیامهای تولیدی خود را به صورت جهانی انتشار میدهند این امر پدیده دو سرریز اطلاعات را ایجاد کرده است.

۱۴-اخلاق رسانه ای چگونه امری است؟

امری درونی و با ارزشها مرتبط است.

۱۵-اخلاق رسانه به چه مفهومی امری درونی است ؟

بدین مفهوم درونی است که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط فرستنده پیام رسانه ای رعایت شود.

۱۶-در اخلاق سانهای منشا ارزشها کدام ها هستند؟

منشأ ارزشها ،خانواده دوستان و همسالان ،دین آموزش و پرورش و رسانه ها هستند.

۱۷-گزاره اخلاقی توجه به اعتبار منبع فرستنده پیام بر عهده کدام گروه است؟

شما یعنی بر عهده ما

۱۸-گزاره اخلاقی ترغیب به خیر و خوبی و بازداری از شر و بدی بر عهده کدام گروه است؟

برعهده رسانه های جمعی

۱۹-اعتقاد بیشتر صاحب نظران حوزه رسانه در مورد اخلاق رسانه ای چیست؟

اخلاق رسانه ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جها نشمول است به سبب ریشه داشتن آن در مجموعه ارزشهای درون جامعه میتواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه ای در هر فرهنگ و جامعه تعاریف و محدودههای خاص خود را دارد.

۲۰-اگر در فضای مجازی با یکی از مصادیق محتوای مجرمانه مواجه شدید که به نحوی موجب تهدید شما . شود دست به چه عملی میزنید ؟

جرم را به پلیس فتا گزارش می کنیم.

۲۱-فنون اقناع را نام ببرید.

گرم و صمیمی – تملق – کلمات پر زرق و برق- نام گذاری – برچسب زدن – حسن تعبیر- تازگی -نوستالژی- پرسشهای معلوم

۲۲-از فنون اقناع چهار مورد نام ببرید و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید.

گرم و صمیمی تملق کلمات پر زرق و برق نام گذاری برچسب زدن حسن تعبیر تازگی نوستالژی – پرسشهای معلوم الجواب شواهد علمی راه حلهای ساده کاریزما دروغ بزرگ شیب لغزان- توضیح خلاصه از کتاب

۲۳-تولید کنندگان پیامهای رسانه ای چگونه قالبهای مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند؟

باتوجه به پیام مورد نظرو امکانات و محدودیت های هر رسانه قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب میکنند.

۲۴-چهار مورد رسانه را نام ببرید .

مقالات روزنامه برنامههای تلوزیونی و کتابها

۲۵-متن های نمادین چه نوع متن هایی هستند؟ توضیح دهید ونام ببرید.

متن های نمادین متن های هستند که با تمام کوچکی خود پیام های بزرگی به مردم میرسانند. مانند شعار ها یا پیام های تبلیغاتی.

۲۶-بیشتر پیام های رسانه ای با رای کسب . …………. ساخته و فرستاده میشوند.

ثروت و قدرت

۲۷-بخش زیادی از برنامه های تلوزیونی را چه چیزی تشکیل میدهند؟

تبلیغات – حمایت مالی

۲۸-تبلیغ کالاهای تجاری به چه گونه ای است؟

با استفاده از شیوه های اقناعی به گونه ای انجام میشود که ما را وسوسه کند تا آن را بخریم.

۲۹-با ظهور چه چیزی استفاده از شیوه های اقناعی به طوری چشمگیر تغییر یافت؟

اینترنت

۳۰-پیام های رسانه ای با چه اهدافی تولید میشوند؟

با اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و …..

۳۱-اهداف رسانه به نفع چه کسانی است؟

گاهی به نفع مردم گاه به نفع سرمایه داران ،خصوصی موسسات و دولت ها است.

۳۲-صنعت رسانه ای چیست؟

تولید و مصرف رسانه ای با پیروی از قوانین اقتصادی انجام میگیرد و صنعت رسانه نیز بخشی از فعالیت های اقتصادی جامع را شامل میشود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

3 از 1 رای

+ارسال دیدگاه