سوالات متن درس ۲۱ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۱ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۱ تاریخ معاصر یازدهم

۱-علت اخراج امام خمینی از عراق چه بود؟

با روز روزا افزون شدن تظاهرات مردمی در ایران رژیم عراق در پی یک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی با آمریکا اقدام به اخراج امام خمینی از آن کشور کرد.

۲-امام پس اخراج از عراق چه کرد؟

امام در سیزدهم مهر ۱۳۵۷ به طرف کویت رفت. اما دولت کویت اجازه ورود به وی نداد. این در حالی بود که عراق نیز به امام اجازه بازگشت نمی داد. در نتیجه امام خمینی و همراهانش در پانزده مهر ۱۳۵۷ به فرانسه رفتند.

۳-تصور شاه و آمریکا از اقامت امام خمینی در فرانسه چه بود؟

تصور شاه و آمریکا این بود که دور شدن امام خمینی از ایران سبب جدایی وی از جریان انقلاب خواهد شد اما شرایط بهتر ارتباطات در فرانسه به کمک رهبری انقلاب آمد. از آن پس تماس ها راحت تر و پیام ها بیشتر شد.

۴-حادثه سیزده آبان ۵۷ را شرح دهید.

در سیزدهم آبان۱۳۵۷،جمع زیادی از دانشجویان و دانش آموزان تظاهرکننده، در دانشگاه تهران، توسط نیروهای نظامی و انتظامی به شهادت رسیدند. پخش صحنه هایی از این ماجرا در تلویزیون، احساسات مردم را برانگیخت.

۵-پیامد حادثه سیزده آبان ۵۷ چه بود؟

شریف امامی از نخست وزیری برکنار و ارتشبد ازهاری، به جای او منصوب شد.

۶-در روز به نخست وزیر رسیدن ارتشبد ازهاری چه اتفاقی افتاد؟

در همان روز، مجددا در تهران تظاهراتی شدیدتر برگزار گردید و طی آن، بخشی از سفارت انگلیس به آتش کشیده شد.

۷-شاه در ۱۵ آبان ۵۷ طی سخنرانی چه اعترافاتی کرد؟

در روز پانزدهم آبان شاه طی سخنانی اعتراف کرد که پیام انقلاب ملت ایران را شنیده است و سوگند یاد کرد که خطاها و فساد و ظلم و بی قانونی دیگر تکرار نخواهد شد.

۸-اولین اقدام ازهاری برای ایجاد کاهش نارضایتی و برقراری آرامش چه بود؟

ازهاری در اولین اقدام برای ایجاد کاهش نارضایتی و برقراری آرامش جمعی از سران بدنام رژیم پهلوی نظیر امیر عباس هویدا ، نخست وزیر اسبق و ارتشبد نصیری رئیس سابق ساواک را دستگیر کرد اما امام خمینی به مردم ایران هشدار داد این اقدامات ظاهری و فریب کارانه است.

۹-یکی از فراز های مهم و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی چه بود؟

یکی از فرازهای مهم و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی تظاهرات و راهپیمایی تاریخی مردم در عاشورای سال ۱۳۵۷ است.

۱۰-جمعیت معترض در عاشورای ۱۳۵۷ چقدر برآورد شده بود؟

جمعیتی که در تهران با نظمی شگفت آور به سوی میدان آزادی حرکت کردند، حدود ۴ میلیون نفر و در سراسر کشور بالغ بر ۱۶ میلیون نفر برآورد شده است.

۱۱-تحلیل گران مسائل سیاسی و خبرگزاری های مختلف جهان پس از دیدن تظاهرات مردم در عاشورای ۱۳۵۷ عمر حکومت را چه تلقی کردند؟

تحلیلگران مسائل سیاسی و خبرگزاری های مختلف جهان عمر حکومت شاهنشاهی را در ایران پایان یافته تلقی کردند.

۱۲-مردم در تظاهرات عاشورای ۱۳۵۷ خواستار چه بودند؟

مردم در این تظاهرات که به منزله یک رفراندوم (همه پرسی) بود، خواستار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شدند.

۱۳-قطعنامه راهپیمایی روز عاشورا توسط چه کسی قرائت شد؟

قطعنامه راهپیمایی روز عاشورا توسط آیت الله بهشتی قرائت شد.

۱۴-قطعنامه راهپیمایی روز عاشورا بر چه چیزی تاکید داشت؟

قطعنامه راهپیمایی روز عاشورا تأکیدی مجدد بر سرنگونی نظام سلطنتی، بازگشت امام خمینی به کشور و تشکیل جمهوری اسلامی و همچنین دعوت از ارتش، برای پیوستن به مردم بود.

۱۵-پس از کناره گیری ارتشبد ازهاری از نخست وزیری چه کسی به جای او منصوب شد؟

پس از کناره گیری ارتشبد ازهاری شاپور بختیار، از اعضای جبهه ملی به نخست وزیری منصوب شد.

۱۶-در دوره ی نخست وزیری بختیار سیاست دولت آمریکا نسبت به ایران چه بود؟

شورای امنیت ملی آمریکا به دنبال اجرای کودتا و به راه انداختن جوی خون در ایران بودند اما کارتر وزارت امور خارجه و سازمان سیا به فکر فریب مردم از طریق جایگزینی بختیار به جای شاه و سوار شدن بر موج انقلاب بودند.

۱۷-علت اعزام ژنرال رابرت هایزر به ایران چه بود؟

با بسته شدن همه راه ها و دست آویزها برای باقی ماندن شاه در کشور، اهتمام عمده آمریکا بر حفظ ساختار ارتش قرار گرفت. به همین دلیل، ژنرال رابرت هایزر، معاون نیروهای آمریکا در اروپا، در دی ماه ۱۳۵۷ به ایران فرستاده شد.

۱۸-وظیفه ژنرال هایزر را شرح دهید.

وظیفه ژنرال هایزر هماهنگی با سران ارتش برای حمایت از دولت بختیار و در صورت لزوم انجام کودتای نظامی علیه انقلاب و حفظ مراکز راهبردی مورد نظر آمریکا بود.

۱۹-به دستور چه کسی شورای انقلاب اسلامی تشکیل شد؟

به دستور امام خمینی، شورای انقلاب اسلامی تشکیل شد.

۲۰-وظایف شورای انقلاب اسلامی چه بود؟

شورای انقلاب اسلامی موظف گردید به بررسی چگونگی تشکیل دولت موقت، نحوه انتقال قدرت و فراهم کردن مقدمه های تصویب قانون اساسی جدید بپردازد.

۲۱-شاه در چه تاریخی از ایران گریخت؟

روز بیست و ششم دی ماه محمدرضا شاه و همسرش پس از تشکیل شورای سلطنت، از ایران گریختند.

۲۲-با اعلام خبر فرار شاه در داخل ایران چه اتفاقی افتاد؟

۲۶ دی ۱۳۵۷ به دنبال اعلام خبر فرار شاه از رادیو جشن و سروری بی سابقه در سراسر کشور برپا شد. مردم با ریختن به خیابان ها بخش نقل و شیرینی روشن کردن چراغ اتومبیل ها به شادی و شکرگزاری پرداختند.

۲۳-ایستادن امام خمینی بر پله های هواپیما در فرودگاه نماد چه بود؟

ایستادن امام خمینی بر پله های هواپیما در فرودگاه مهرآباد، نماد خاتمه یافتن دوران استیلای بیگانگان بر کشور و آغاز عصر جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بر پایه استقلال و احیای ارزش های اسلامی و ملی بود.

۲۴-رهبر انقلاب درباره حکومت پهلوی در همان روز ورودش به ایران چه گفت؟

رهبر انقلاب، با بیان اینکه نظام سلطنت، به دلیل دخالت نداشتن مردم در تعیین سرنوشت خود و فساد شاهان موروثی، خلاف عقل بشری است، اعلام کرد: من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. ما نمی گذاریم ذلّت های سابق، اعاده شود.

۲۵-با پیشنهاد شورای انقلاب چه کسی به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد؟

با پیشنهاد شورای انقلاب، مهندس مهدی بازرگان، به عنوان نخست وزیر دولت موقت، انتخاب شد.

۲۶-درخواست امام خمینی در رابطه با حمایت از دولت بازرگان چه بود؟

امام خمینی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام، از دولت بازرگان، حمایت کنند.

۲۷-اقدام بختیار در رابطه با لغو قرارداد خرید تسلیحات نظامی را شرح دهید.

امام خمینی از مردم خواست تا با برگزاری تظاهراتی آرام، از دولت بازرگان، حمایت کنند، اما شاپور بختیار، درهمان روز طی اقدامی خیانت آمیز، قرارداد تحویل تجهیزات نظامی قبلا خریداری شده از آمریکا به ارزش هفت میلیارد دلار را لغو کرد.با توجه به اینکه وجه این قرارداد قبلا پرداخت شده بود، با این اقدام بختیار، کل این مبلغ نیز به جیب آمریکا رفت.

۲۸-تلاش به کودتا و شکست انقلاب اسلامی چگونه پیش می رفت؟

با شدت گرفتن درگیری ها، ساعت حکومت نظامی در تهران ۷/۵ ساعت طولانی تر شد. چرا که با تلاش ژنرال هایزر آمریکایی، فرماندهان نظامی، درصدد کودتا بودند تا با دستگیری امام خمینی و سایرشخصیت ها، انقلاب را شکست دهند.

۲۹-اعلامیه امام خمینی در رابطه با اعلامیه فرماندهان نظامی چه بود؟

امام خمینی در همان روز اعلام کرد: اعلامیهٔ امروز فرماندار نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهند؛ که به خواست خداوند تعالی، حق، پیروز است.

۳۰-با صدور اعلامیه امام خمینی در ۲۱ بهمن ۵۷ در ایران چه اتفاقی افتاد؟

با صدور اعلامیهٔ امام خمینی در ۲۱ بهمن ماه، مردم از نیروی هوایی که لشکر گارد شاهنشاهی به آن حمله کرده بود، حمایت کردند. در مدت کوتاهی با مشارکت وسیع زنان و مردان در سراسر کشور، مراکز حساس به تصرف مردم درآمد و پایگاه های رژیم یکی پس از دیگری سقوط کرد.

۳۱-حکومت پهلوی در چه تاریخی سقوط کرد؟

سرانجام رژیم سلطنتی شاه که ایران را تا مرز یک کشور مستعمره و تحت سلطهٔ آمریکا پیش برده بود، در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ به طور کامل سقوط کرد.

۳۲-پیروزی انقلاب اسلامی در چه تاریخی به وقوع پیوست؟

سرانجام رژیم سلطنتی شاه که ایران را تا مرز یک کشور مستعمره و تحت سلطهٔ آمریکا پیش برده بود، در بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ به طور کامل سقوط کرد و مردم با شنیدن صدای انقلاب از رادیو در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرور و شادی وصف ناپذیری پایان پادشاهی و طلیعه انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

۳۳-پیروزی انقلاب اسلامی سبب چه چیزی شد؟

پیروزی انقلاب اسلامی ایران حادثه بزرگی بود که حیرت جهانیان را برانگیخت و حادثه بزرگ قرن نام گرفت.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 21 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها