سوالات متن درس ۲۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۱ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱-اعتیاد رسانه ای چیست؟

اگر مهارت انتخابگری را نیاموخته باشیم به آنچه جذاب تر و قانع کننده تر و نه لزوما مورد نیاز و مفید تر است ، جذب و گاه به استفاده از آن وابسته تر میشویم این وابستگی گاهی چنان پیش میرود که به اعتیاد رسانه ای منجر میشود.

۲-پدیده سرریز اطلاعات را تعریف کنید.

فناوریهای نوین ارتباطی وضعیتی را فراهم ساخته اند که افراد در کمترین زمان با کمترین ،هزینه پیامهای تولیدی خود را به صورت جهانی انتشار میدهند این امر پدیده دو سرریز اطلاعات را ایجاد کرده است.

۳-اخلاق رسانه ای چگونه امری است؟

امری درونی و با ارزش ها مرتبط است.

۴-اخلاق رسانه به چه مفهومی امری درونی است ؟

بدین مفهوم درونی است که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط فرستنده پیام رسانه ای رعایت شود.

۵-در اخلاق سانهای منشا ارزش ها کدام ها هستند؟

منشأ ارزشها ،خانواده دوستان و همسالان ،دین آموزش و پرورش و رسانه ها هستند.

۶-گزاره اخلاقی توجه به اعتبار منبع فرستنده بیام بر عهده کدام گروه است؟

شما یعنی بر عهده ما

۷-گزاره اخلاقی ترغیب به خیر و خوبی و بازداری از شر و بدی بر عهده کدام گروه است؟

بر عهده رسانه های جمعی

۸-اعتقاد بیشتر صاحب نظران حوزهٔ ،رسانه در مورد اخلاق رسانه ای چیست؟

اخلاق رسانه ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جها نشمول است به سبب ریشه داشتن آن در مجموعه ارزشهای درون جامعه میتواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه ای در هر فرهنگ و ،جامعه تعاریف و محدودههای خاص خود را دارد.

۹-اگر در فضای مجازی با یکی از مصادیق محتوای مجرمانه مواجه شدید که به نحوی موجب تهدید شما می شود دست به چه عملی میزنید ؟

جرم را به پلیس فتا گزارش میکنیم

۱۰-تفاوت رسانههای یک سویه و دو سویه در چیست؟

رسانه های یکسویه یک فرستنده پیام تولید کننده و یک گیرنده پیام مصرف کننده وجود دارد اما رسانه های دو سویه … .

۱۱-آیا متن تولید رسانه ای برای همهٔ مخاطبان یکسان است؟ توضیح دهید.

بله، مخاطبان ممکن است بر اساس دانش قبلی، تجربیات، ارزش ها و عقاید خود برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد کنند که الزاما همه این تفسیرها، درست نیست.

۱۲-سواد رسانه ای یک مخاطب چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

هر چقدر سواد رسانه ای مخاطب بیشتر باشد، بیشتر می تواند پیام های مستقیم و غیرمستقیم رسانه ای را درک، خنثی و حتی به ضد خودش بدل کند.

۱۳-دو شیوه که برای وسوسه مخاطب منفعل استفاده میشود ؟

استکبار خود را بزرگ تر از آنچه واقعیت دارد جلوه دادن تزیین زیبا جلوه دادن زشتی ها.

۱۴-فرق بین مخاطب فعال و منفعل چیست ؟

بین مخاطب فعال و مخاطب ،منفعل فرق زیادی هست مخاطب فعّال کسی است که می داند خواهد و می تواند که به می شکل مناسب و میزان متناسب از رسانه ها بهره برداری کند در حالی که مخاطب منفعل بی برنامه، بی قاعده و بیش از حد همیشه و همه جا حاضر و ناظر است او امیر رسانه ها نیست؛ اسیر دست آنها است.

۱۵-سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب را نام ببرید.

قدرت نامحدود رسانه ها که مخاطب را منفعل می داند. قدرت محدود رسانه ها به مخاطب فعال اعتقاد دارد قدرت مشروط رسانه ها.

۱۶-دیدگاه های مخاطب فعال و منفعل چگونه اند؟

دیدگاه مخاطب منفعل بیان میدارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند.

۱۷-مفهوم سرریزاطلاعات چه مثالهایی را در ذهن شما تداعی می کند؟

مثل مواقعی که در حال گرم کردن شیر هستیم شیر از در درون ظرف سرریز می کند – مانند زمانی که در حال ریختن آب در ظرفی هستیم که با ریختن بیش از حد آب با سرریز آب از درون ظرف روبرو می شویم.

۱۸-سرریز اطلاعات ما را با چه مشکلاتی رو به رو می سازد؟

کاهش قدرت تصمیم گیری در انتخابها – افزایش بیش از اندازه اطلاعات بدون استفاده- گرفتن وقت ما برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظرمان و موارد دیگر

۱۹-نقش مثبت یا منفی ما در سونامی سرریز اطلاعات چیست؟

از نقش منفی آن میتوانیم بگوییم که باعث بلاتکلیفی ما میشود و ما نمیتوانیم انتخاب درستی داشته باشیم و یا اطلاعات مورد نظر خودمان را پیدا کنیم اما از نظر نقش مثبت آن میتوان گفت که باعث میشود که سیل عظیمی از اطلاعات جدید و مختلف روبرو شویم و با دید باز تری اطلاعات خود را دریافت و انتخاب کنیم.

۲۰-به نظر شما معتاد رسانه ای چه ویژگی هایی دارد؟

تمایل و علاقه شدید به رسانه های اینترنتی – بی اهمیت نشان دادن زمان- عدم کنترل زمان

۲۱-امروزه اعتیاد به کدام رسانه ها بیشتر است؟ آیا ،سن جنسیت و …. در اعتیاد رسانه ای اثرگذار است؟

امروزه اعتیاد به رسانههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی بیشتر است بله چون ممکن است انسان در سنین مختلف به دنبال اطلاعاتی در مورد جنسیت خودش باشد.

۲۲-چه چیزهایی زمینه برای اعتیاد رسانه ای را فراهم می کند؟

متخصصین معتقدند که این شکل از اعتیاد نیز مانند سایر انواع اعتیاد میتواند ناشی از مشکلات درون روانی و ناتوانی در حل و فصل کردن آنها باشد. برای مثال در بسیاری از موارد افراد به دلایلی مانند ،افسردگی اضطراب و یا برای فرار از موقعیتهای ناخوشایند و واقعیت های زندگی به استفاده افراطی از اینترنت و رسانههای دیگر روی می آورند.

۲۳-چگونه میتوان با اعتیاد رسانه ای مقابله یا آن را ترک کرد؟

خاموش کردن اطلاعیه ها نوتیفیکیشن- ساعات مشخصی از روز را به فضای مجازی اختصاص دهید – تهیه فهرستی از کارهایی ضروری در فضای مجازی – قبل از ورود به فضای مجازی لیست کارهایتان را چک کنید آهسته در فضای مجازی و رسانههای اعتیاد آور حرکت کنید .

۲۴-به نظر شما بین سرریز اطلاعات و معتاد رسانه ای رابطه ای وجود دارد؟

بله چون یک معتاد رسانه ای به دنبال سرریز اطلاعات است که وقت و زمان خود را با آن بگذراند و میتوان گفت که یک معتاد رسانه ای به نوعی معتاد و وابسته به سرریز اطلاعات می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه