سوالات متن درس ۲۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۲ تفکر و سواد رسانه ای دهم

۱-چهار مورد از مصداقهای بی اخلاقی در فضای رسانه ای را نام ببرید.

تهمت – غیبت – دروغ – توهین – سرگرمیهای بیهوده – نگاه حرام

۲-اخلاق رسانه ای چیست؟

اخلاق رسانهای امری درونی و با ارزشها مرتبط است؛ بدین مفهوم درونی است که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط فرستنده پیام رسانه ای رعایت شود.

۳-منشأ ارزشها چیست؟

منشأ ارزشها ،خانواده دوستان و همسالان دین آموزش و پرورش و رسانه ها هستند.

۴-امام على علیه السّلام در باب مسئولیت افراد در برابر کلام خویش چه می فرماید؟

تا زمانی گفتاری را بر زبان نراندهای آن کلام و گفتار در اختیار تو است؛ ولی زمانی که آن را اظهار کردی از آن پس ضامن عواقب وپیامدهای آن.

۵-اخلاق رسانه ای چگونه امری است؟

امری درونی و با ارزشها مرتبط است.

۶-اخلاق رسانه به چه مفهومی امری درونی است ؟

بدین مفهوم درونی است که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط فرستنده پیام رسانه ای رعایت شود.

۷-در اخلاق سانهای منشا ارزش ها کدام ها هستند؟

ارزشها ،خانواده دوستان و همسالان ،دین آموزش و پرورش و رسانه ها هستند.

۸-گزاره اخلاقی توجه به اعتبار منبع فرستنده پیام بر عهده کدام گروه است؟

شما یعنی بر عهده ما

۹-گزاره اخلاقی ترغیب به خیر و خوبی و بازداری از شر و بدی بر عهده کدام گروه است؟

بر عهده رسانه های جمعی

۱۰-اعتقاد بیشتر صاحب نظران حوزه رسانه در مورد اخلاق رسانه ای چیست؟

اخلاق رسانه ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جها نشمول است به سبب ریشه داشتن آن در مجموعه ارزشهای درون جامعه میتواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه ای در هر فرهنگ و جامعه تعاریف و محدود ههای خاص خود را دارد.

۱۱-اگر در فضای مجازی با یکی از مصادیق محتوای مجرمانه مواجه شدید که به نحوی موجب تهدید شما شود، دست به چه عملی میزنید ؟

جرم را به پلیس فتا گزارش می کنیم.

۱۲-چه چیزی در عصر حاضر، شناخت حقوق متقابل رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را به امری ضروری تبدیل کرده است؟

گستردگی رسانهها و دامنه فعالیت های رسانه ای

۱۳-چرا گستردگی رسانه ها و دامنه فعالیتهای رسانه ای همواره از موضوعات مناقشه برانگیز بین مخاطبان، رسانه ها و دولتها بوده است؟

زیرا از مصداقهای مهم حقوق بشر به شمار میرود.

۱۴-از موضوعات مناشقه برانگیز بین مخاطبان رسانه ها و دولتها مثالی برا حقوق بشر بنویسید؟

ورود رسانهها به حریم خصوصی افراد یا عدم رعایت حق نشر توسط افراد

۱۵-از مصداقهای حقوق مخاطب در برابر رسانه ها چهار مورد را بنویسید؟

حق دسترسی به اطلاعات- حق انتخاب – حق حفظ و احترام به حریم خصوصی یا حق محرمانگی حق پاسخگویی – حق تصحیح

۱۶-شش توصیه برای حفاظت آنلاین بنویسید.

تغییر رمز عبور – فعال کردن احزار هویت – بررسی سرویس ایمیل و….

۱۷-از مصداق های حقوق مخاطب در برابر رسانه ها حق پاسخگویی را توضیح دهید.

رسانه مطلب درستی را بیان کرده است اما مخاطب در در آن مورد توضیحات و استدلالهایی دارد که سوتفاهم را برطرف کند.

۱۸-رسانه ها بر طبق چه چیز به تولید پیام می پردازند؟

ارزشها و دیدگاههای خود

۱۹-ابعادی از سبک زندگی یک فرد را بنویسید ؟

افراد در زندگی روزمره خود الگو هایی را انتخاب می کنند و بر مبنای آنها رفتارهای روزمره همچون نوع و چگونگی غذا خوردن پوشش و آرایش ظاهری تفریح و سرگرمی و … خود را سازمان میدهند اینها ابعادی از سبک زندگی فرد است.

۲۰-برخی مؤلفه های سبک زندگی را نام ببرید؟

پوشش ( لباس زیورآلات – طرز آرایش و پیرایش ظاهر ) آرایش مو و چهره و… – نوع و نحوۀ غذا خوردن – نوع و میزان خرید کردن – تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت

۲۱-مد ها چه الگوهایی هستند ؟

الگوهای فرهنگی ای است که توسط بخشی از افراد جامعه پذیرفته میشود و دارای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه است و سپس فراموش میشود.

۲۲-رسانه شامل چه عامل هایی میشود؟

پیوندهای جامعه سنتی را تضعیف و افراد را در مقابل تبلیغات ،تجاری ،سیاسی فرهنگی آسیب پذیر می کند.

۲۳-آیا رسانه تنها عامل تغییر سبک زندگی محسوب میشود ؟ مثال بزنید.

نمیشود بلکه عواملی دیگر هم در این امر اثر گذار است به طور مثال اگر برای یک فرد ساکن در مناطق سردسیر ساعت ها تبلیغات تجاری انواع نوشیدنی های سرد را نشان دهید فکر می کنید.

۲۴-از اثرات نامثبت رسانه چند مورد بنویسید؟

موجب تغییر سبک زندگی برای مثال ورود تلویزیون به خانه و پخش برنامه تا ساعات پایانی شب به تغییر ساعت خواب و بیداری بسیاری از خانوادهها منجر شده است .همچنین استفاده از تلویزیون و بعدها رایانه اینترنت و تلفن همراه در خان هها به کاهش میزان تعامل رو در رو بین اعضای خانواده منجر شده است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه