سوالات متن درس ۴ هدیه چهارم


haladars مرداد 25, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۴ هدیه چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 4 هدیه چهارم همراه شما هستیم

سوالات متن درس 4 هدیه چهارم

سری اول سوالات متن درس 4 هدیه چهارم

1: خواندن نماز آیات چه موقع واجب می شود؟

پاسخ : در هنگام خورشید گرفتگی (کسوف ) ، در هنگام ماه گرفتگی ( خسوف ) ، در هنگام زلزله برهمه واجب است. ولی در هنگام رعد و برق شدید ، بادهای سیاه ، سیل شدید و طوفان و گرد باد و هر حادثه ی طبیعی وحشتناکی که اکثر مردم یک منطقه بترسند براهالی همان منطقه (چه یک روستا و شهر باشد یا استان و کشور و…) واجب می شود.

2 : یکی از چند روش خواندن نماز آیات را بیان کنید.

پاسخ : ابتدا نیت برای خواندن دو رکعت نماز آیات کرده و تکبیر می گوییم و سپس یک بار سوره ی حمد را می خوانیم و بعد از آن سوره ی توحید را پنج قسمت نموده و بعد از هر قسمت به رکوع می رویم بعد از پنجمین رکوع ؛ قیام کرده و به سجده رفته دوسجده را انجام می دهیم و بلند شده و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول انجام می دهیم و در آخرتشهد و سلام رامی خوانیم.

نکته : در روش دوم بعد از سوره ی حمد؛ هربار یک سوره به غیر از خود حمد را می خوانیم و بعد از هر بار، به رکوع می رویم و بقیه ی موارد مثل روش اول هست و در روش سوم ، یک رکعت را مانند روش اول و یک رکعت را مانند روش دوم می خوانیم و بقیه ی موارد مثل روش اول و دوم هست و به غیر از این ها باز هم روش های دیگری هم وجود دارند.

نکته : قنوت در نماز آیات مستحب هست و قبل از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم می توان انجام داد و بهتر است به دو قنوت قبل از رکوع پنجم و دهم اکتفا شود.

3 : میان نماز صبح و آیات چه تفاوت هایی هست؟

پاسخ : *درنیت فرق دارند *

درنماز صبح درهر رکعت بعد از حمد ، یک بار سوره ی توحید به طور کامل خوانده می شود و بعد از آن یک رکوع دارد ولی در نماز آیات بعد از حمد ؛ سوره توحید پنج قسمت می شود و بعد از هر قسمت یک رکوع دارد ویا سوره ی توحید ، پنج بار خوانده می شود و بعد از هر بار خواندن یک رکوع دارد.

4: پسر پیامبر چه نام داشت و روز مرگ او چه اتفاقی افتاد ؟

پاسخ : ابرهیم نام داشت . در روز مرگ ایشان خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد مردم فکر کردند خورشید عزادار هست.

5 : پیامبر در مورد خورشید گرفتگی در روز مرگ پسرش چه فرمودند ؟ 

پاسخ : خورشید گرفتگی ربطی به غم و شادی ندارد و بلکه نشانه ای از قدرت خداوند و نظم ونظام آفرینش هست.

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه