معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم +❤️ معنی کلمات و قلمرو ها

در این نوشته با معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

شعرخوانی

صبح بی تو

  • نویسنده: قیصر امین پور
  • قالب: غزل
  • وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رشته انسانی)

صبح بی تو، رنگ بعداز ظهر یک آدینه دارد/بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

قلمرو فکری:

صبحی که تو نباشی (ظهور نکرده باشی)، مثل بعد از ظهر یک جمعه (جمعه های در انتظار ظهور)، غمگین و کسل کننده است. بدون تو حتی مهربانی هم، معنای خود را از دست می  دهد و مانند کینه است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
آدینهجمعه
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

آدینه و کینه    قافیه (دارد:ردیف)

صبح بی تو    تشبیه به بعد از ظهر جمعه

حس آمیزی    رنگ بعداز ظهر

عبارت «مهربانی حالتی از کینه دارد»    تناقض

واژه آرایی عبارت «بی تو»

صبح و بعداز ظهر    تناسب

پیام:

جهان بی تو هیچ است

بی تو می گویند تعطیل است کار عشقبازی  / عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد

قلمرو فکری:

بدون تو حتی عشق ورزیدن هم تعطیل می شود. (بساط عاشقی کردن ها برچیده می شود) اما عشق روز و زمان سرش نمی شود که شنبه است یا جمعه. (عشق همیشگی است و مربوط به روز خاصی نمی شود.)

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
آدینهجمعه
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

آدینه    قافیه (دارد    ردیف)

مصراع دوم    جانبخشی (تشخیص)، پرسش انکاری

شنبه و آدینه    تناسب

پیام:

پایداری عشق

جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو امّا /خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد

قلمرو فکری:

آدم های شوم و بدخواه، در این جهان ویران، وجود تو را انکار می کنند. اما خاک این دنیای ویران، گنجی همچون تو را در دل خویش نهفته است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
گنجینهدفینه، خزانه
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

گنجینه    قافیه (دارد    ردیف)

جغد:نماد شومی، استعاره از انسان های شوم و نامبارک

انکار کردن جغد    تشخیص (جانبخشی)

بویی از گنجینه داشتن    حس آمیزی، کنایه از اینکه اثری از گنجینه در آنجا یافت می شود

واژه آرایی کلمه «ویرانه»

جغد، ویرانه و گنجینه    مراعات نظیر (تناسب)

پیام:

ارزشمندی عشق

خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد/عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد

قلمرو فکری:

می خواستم از دوری و فراق تو گله کنم ولی یادم آمد که عشق و عاشقی، همیشه همراه با سختی و رنج کشیدن است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
رنجشدل آزردگیدیرینهکهن، قدیم
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

دیرینه    قافیه (دارد    ردیف)

مصراع دوم    جانبخشی (تشخیص)

پیام:

در هم تنیدگی عشق و درد

در هوای عاشقان پر می کشد با بی قراری/آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد

قلمرو فکری:

دلِ زخمی عاشق (موعود)، با بی قراری در هوای عاشقان پَر می کشد و دلش هوای عاشقانش را می کند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
کبوتر چاهییک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز می گویند. گونهٔ کبوتر چاهی نیای زیرگونه های کبوتر اهلی و کبوتر وحشی (کبوتران اهلی وحشی شده) است.
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

سینه    قافیه (دارد    ردیف)

پر کشیدن    کنایه از تمایل شدید به سمت چیزی

کبوتر چاهی زخمی    استعاره از دلِ مجروح

پیام:

حال و هوای عشق

ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید/ آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد

قلمرو فکری:

ناگهان روزی، کسی که کلید آرمان شهر در دستان اوست (مهدی موعود)، می آید و سیاهی و بدی و ظلم را نابود می کند.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
گشودنباز کردن
شهر پر آینهمنظور آرمان شهر است که پس از ظهور اتفاق خواهد افتاد
معنی شعر صبح بی تو فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

آیینه    قافیه (دارد    ردیف)

تیرگی    استعاره از ظلم و بدی و آلودگی

قفل و کلید    تناسب:

دست    مجاز از در اختیار داشتن

پیام:

امید به گشایش و پیروزی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه