معنی کلمات درس خاموشی دریا فارسی یازدهم

در این نوشته با معنی کلمات درس خاموشی دریا فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس خاموشی دریا فارسی یازدهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
چراغدانجاچراغیروشناییدانش
خاموشیسکوتچارپاجانوران چهارپا
فروتنیتواضعآن بزرگمنظور خداوند است
ممکنشدنیناممکنناشدنی
برزگرکشاورزشوقشور، اشتیاق
تهیخالیبیهودهبی نتیجه
مِهرعشقتجسّمپیکر بخشی
را (در «شما را»)دارندگیشما را اگر توان نباشداگر شما توان ندارید
درآمیختندر هم کردنزنهارآگاه باشید
نهادنقرار دادن، گذاشتنواستاندنگرفتن

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه