معنی کلمات درس یاران عاشق فارسی یازدهم

در این نوشته با معنی کلمات درس یاران عاشق فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس یاران عاشق فارسی یازدهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دمیدنطلوع کردنسحرزادزاییدۀ سحر
دفساز کوبه‌اینغمهآواز
هلاآگاه باش، هانمنکرانکار کننده
جاناندلبرزخمضربه
کهزیرا کهخموشساکت بودن
هانآگاه باشفرطشدت، فراوانی
آلالهشقایق، لاله وحشیبیعت کردنپیمان بستن
آدینهجمعهگنجینهدفینه، خزانه
رنجشدل آزردگیدیرینهکهن، قدیم
گشودنباز کردن
چرخ جنون می زنندرقص عاشق وار، رقص درویشانه
جانانهبا همه وجود، از ته قلب، عاشقانه
مرهمالتیام دهنده، دارویی که روی زخم گذارند
مدارجای دور زدن و گردیدن، پیرامون، پهنه، مسیر
شهر پر آینهمنظور آرمان شهر است که پس از ظهور اتفاق خواهد افتاد
دست خوندر قمار، آخرین دور بازی برای کسی که همه چیز خود را باخته و خشمگین باشد و بر سر عضوی از اعضای بدن خود یا کسان خود گرو ببندد؛ دست خونین
کبوتر چاهییک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز می گویند. گونهٔ کبوتر چاهی نیای زیرگونه های کبوتر اهلی و کبوتر وحشی (کبوتران اهلی وحشی شده) است.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه