پاسخ مثل نویسی خفته را خفته کی کند بیدار نگارش دهم

در این نوشته با جواب صفحه 83 نگارش پایه دهم یعنی پاسخ مثل نویسی خفته را خفته کی کند بیدار نگارش دهم همراه شما دهمی ها هستیم.

بازپروری ضرب المثل در مورد خفته را خفته کی کند بیدار

پاسخ مثل نویسی خفته را خفته کی کند بیدار صفحه 83 نگارش دهم بدین شرح است:

مقدمه:کسی که آگاهی ندارد را می توان اگاه کرد اما آیا می شود کسی را که خودش را با ناآگاهی زده آگاه کرد

تنه انشا:در یکی از روستاهای کشور عزیزمان مردی خداپرست و دین دار زندگی می کرد. اما در این میان مردی بود که نه نماز می خواند و نه روزه می گرفت و نه خمس و ذکات پرداخت می کرد.

 اهالی مسجد همگی از این ماجرا ناراحت بودند و هر یک به فکر چاره ایی بودند .هریک به نوبه ی خود به پیش مرد می رفت او را

نصیحت می کرد تا شاید به راه درست هدایت شود اما مرد هر بار حرف های مردم را پشت گوش می انداخت و به آن ها بی توجه بود.

مردم که دیگر خسته شده بودند به فکر چاره ایی برای این ماجرا افدادند زیرا از عاقبت مرد می ترسیدند و نگران او بودند. یک روز که

دوباره دور هم جمع شده بودند تا دوباره دنبال راه چاره ایی باشند، امام جمعه مسجد گفت:خفته را خفته کی کند بیدار؟

 ما همه ی سعی و تالش خود را انجام داده ایم و وظیفه ی خود را به عنوان مسلمان ایفا کرده ایم ولی او نمی خواهد که آگاه شود و

خود را به خواب و غفلت زده است. از ما دیگر هیچ کاری برنمی آید.

 خودش باید بخواهد تا ما نیز بتوانیم به او کمک کنیم.

نتیجه گیری :هرگز،هرگز نمی توان کسی را که خودش را به غفلت و بی خیالی زده آگاه کرد زیرا نمی خواهد آگاه شود.

برای مشاهده پاسخ سایر دروس گام به گام نگارش دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.