پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت 1 درس چهارم محیط زیست یازدهم

با توجه به نقشه

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

1-کشورهای پر مصرف انرژی را مشخص کنید .

درکشورکانادا سرانه مصرف سالانه انرژی بسیاربالاست و با بیش 400 میلیون بشکه رتبه اول را درجهان داراست.کشورهای امریکا و عربستان و استرالیا و نیوزلند دررتبه بعدی قراردارند و…

2-جایگاه ایران کجاست؟ 
درایران سرانه مصرف سالانه انرژی 75 تا 150 میلیون بشکه می باشد که رقم بالایی را نشان نمی دهد و…

3-به نظر شما مصرف زیاد انرژی، نشانه خوبی برای اقتصاد کشور است یا خیر؟ توضیح دهید.
یکی از شاخص های توسعه هرکشورمیزان مصرف انرژی برق می باشد و به نظرم شاخص خوبی است زیرا انرژی برق آلودگی کمتری دارد و…

فعالیت 2 درس چهارم محیط زیست یازدهم

گفت وگو کنید
با توجه به الگوی زیر، دربار ۀ اینکه نیروی لازم برای چرخاندن توربین و تولید انرژی الکتریکی از چه منبعی می تواند باشد، گفت وگو کنید.

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

منبع انرژی برای چرخاندن توربین ها و تولید برق بسیارمتنوع اند مانند انرژی آب پشت سدها،انرژی زمین گرمایی یا ژئو ترمال،انرزی امواج ،انرزی جزرو مدی و انرژی سوخت های فسیلی و…

فعالیت 3 درس چهارم محیط زیست یازدهم

تفکر نقادانه
این دیدگاه ( هر چه مصرف انرژی الکتریکی کشوری بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته تر است ) برخی معتقدند را در کلاس نقد کنید.

انرژی الکتریکی که از طریق منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی ، انرژی بادی ، انرژی پشت سدها ،انرژی زمین گرمایی و…تولید شود می تواند معیارخوبی برای توسعه کشورباشد ولی اگرانرژی الکتریکی تولید شده بیشتراز طریق مصرف سوخت های فسیلی باشد نمی تواند معیارخوبی برای سنجش توسعه یک کشورباشد و متاسفانه درکشورما انرژی الکتریکی تولید شده بیشتر از طریق سوخت های فسیلی به دست می آید و…

فعالیت 4 درس چهارم محیط زیست یازدهم

با انجام فعالیت زیر درباره میزان برق مورد نیاز یخچالهای خانگی در سراسر دنیا و رابطه آن با میزان مصرف سوختهای فسیلی بیشتر آشنا شوید

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

الف) یک دستگاه یخچال فریزر با قدرت 170 وات ساعت را در نظر بگیرید، میزان برق مصرفی آن در یک شبانه روز چند کیلو وات ساعت است؟

کلیووات ساعت (با نمادهای kW·h ، kW h یا kWh ) یکی از یکاهای تجاری انرژی الکتریکی است. از آنجایی که انرژی حاصلضرب توان در زمان است و از سوی دیگر توان بر حسب وات یا کیلووات و زمان بر حسب ثانیه یا ساعت اندازه گیری می شود، واحد انرژی به صورت وات ساعت یا کیلووات ساعت خواهد بود. یک کیلووات ساعت برابر است با انرژی مصرف شده
دستگاهی با توان 1000 وات در مدت یک ساعت.
4080 وات ساعت= 24 × 170
( 4 کیلووات)

ب)میزان برق مصرفی این یخچال فریزر در طول یک سال چند کیلو وات ساعت است؟

1489200 وات ساعت= 365 × 4080
( 1489 کیلووات)

پ) با فرض آنکه هر خانوار ایرانی، یک دستگاه یخچال فریزر داشته باشد میزان برق مصرفی سالانه این یخچال فریزرها را در ایران حساب کنید. (کشور ایران تقریباً 20000000 خانوار دارد).

29784000000000 وات ساعت= 20000000 × 1489200
( 29784000 مگاوات)

ت) اگر برای تولید 1600 کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی، 30000 کیلوگرم از یک نوع سوخت فسیلی را در نیروگاه بسوزانیم، حساب کنید که برای تأمین برق مصرفی یخچالهای خانگی ایران چند کیلوگرم از آن سوخت فسیلی باید سوزانده شود؟

558450000000000 کیلوگرم= 1600 (÷ 30000 × 29784000000000 )

ث) اکنون فرض کنید که برق مصرفی هر خانوار ایرانی ماهانه برابر با 700 کیلووات ساعت است. با توجه به این داده، حساب کنید برای تأمین برق سالانه خانوارهای ایرانی، چند کیلوگرم سوخت فسیلی باید در یک نیروگاه سوزانده شود؟

157500 کیلوگرم سوخت= 12 × 1600 (÷ 30000 × 700 )

در صفحات اینترنت صفحه 48 محیط زیست یازدهم

باز گذاشتن در یخچال به مدت طولانی، مصرف انرژی الکتریکی را افزایش می دهد. با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی، دربارۀ رابطه بین شکل و طراحی یخچال ها با میزان برق مصرفی آنها اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
-استفاده منطقی از یخچال فریزر 
-مصرف کنندگان بایستی در حد امکان در موقع خرید یخچال و فریزر از بین مدل های مشابه، یخچال و فریزری را انتخاب کنند که با توجه به برچسب انرژی، دارای بیشترین بازدهی و کارائی باشد .

-برفک های یخچال و فریزر را بطور منظم آب کنید، زیرا با افزایش قشر برفک، مصرف انرژی بالا می رود، با انتخاب یخچال های مجهز به سیستم برفک آب کن اتوماتیک، مصرف انرژی بدون دخالت مصرف کننده، کاهش می یابد .

-قرار دادن یخچال یا فریزر در مجاورت دستگاه – های گرمازا مثل اجاق گاز، آب گرم کن، شوفاژ و همچنین زیر نور مستقیم خورشید، مصرف انرژی آنرا افزایش می دهد. در صورتی که امکان دیگری برای قرار دادن یخچال فریزر در آشپزخانه وجود نداشته باشد، با یک پوشش مناسب (عایق حرارتی) دستگاه را از حرارت و گرما حفظ کنید

-فریزر را نیز می توان در پارکینگ یا زیرزمین قرار داد تا بازده انرژی آن در طول ماه های سردتر بیشتر شود و از افزایش بارهای سرمایی منزل نیز در طول ماه های گرمتر جلوگیری کند .

-فضای پشت یخچال و فریزر برای گردش هوا، اغلب باید حداقل به اندازه 20 سانتی متر با دیوار فاصله داشته باشد. ضمناً لازم است لوله های پشت یخچال و فریزر حداقل سالی دو بار گردگیری شود. رعایت این موارد سبب انتقال حرارت بهتر بین هوا و لوله ها خواهد شد .

-هنگامی که یخچال و فریزر بر روی یک سطح تراز و صاف قرار نمی گیرد باعث می شود تا در یخچال بطور کامل بسته نشود و کارکرد درستی نداشته باشد و در نهایت مصرف انرژی آن افزایش یابد .

-مواد غذایی را پیش از سرد شدن کامل در یخچال و فریزر قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار زیادی مواد غذایی در یخچال و بویژه فریزر خودداری کنید. این کار سبب ایجاد فشار زیادی بر موتور یخچال و فریزر خواهد شد و مقدار زیادی انرژی برق هدر می رود .
-از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف و مواد غذایی در داخل یخچال و فریزر پرهیز کنید. چون این کار گردش هوا را در داخل یخچال یا فریزر دچار اختلال کرده و سبب افزایش مصرف برق می شود

-از باز و بسته کردن بیهوده درِ یخچال یا فریزر پرهیز کنید .

فعالیت صفحه 49 محیط زیست یازدهم

گفت وگو کنید :
دربارۀ آثار گوناگون (جنبه های مثبت و منفی) استفاده ازسوخت های فسیلی برای حمل ونقل، گرمایش خانه های مسکونی و تولید انرژی الکتریکی با یکدیگر گفت وگو و جاهای خالی را پر کنید.

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

-افزایش استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا و گرمایش جهانی دراثر افزایش گازهای گلخانه ای درجو می شود و به دنبال آن موجب ذوب یخچال های طبیعی زمین می شود و…

-استفاده از سوخت های فسیلی موجب افزایش شدید آلودگی هوا درشهرهای بزرگ و مناطق صنعتی می شود و… 

فراوان بودن و ارزان بودن سوخت های فسیلی موجب می شود که دولت ها درمورد انرژی های پاک مانند انرژی خورشیدی سرمایه گذاری نکنند و…

فعالیت 6 بر عهده شماست!

فعالیت صفحه 51 محیط زیست یازدهم

فکر کنید

1-نمودار 1 افزایش کربن دی اکسید هواکره و نمودار 2 افزایش دمای کره زمین را در دهه های اخیر نشان می دهند. چه رابطه ای بین داده های این دو نمودار وجود دارد؟

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

بین میزان کربن دی اکسید و میزان دمای زمین ارتباط معنا داری وجوددارد. یعنی درچنددهه اخیر با افزایش مصرف سوخت های فسیلی، گازهای گلخانه ای زیادی وارد جو زمین شده است مانند کربن دی اکسید و دمای میانگین زمین را بالا برده است.درسال 1960 میلادی مقدار کربن دی اکسید جو زمین کم تر از 300 قسمت درمیلیون بوده است ولی ان رقم درسال 2010 به بیش از 380 قسمت درمیلیون رسیده است و میانگین دمای زمین هم درسال 1960 نزدیک به 14 درجه س لسیوس بوده است ولی این رقم درسال 2010 به 14.5 درجه سلسیوس رسیده است.و…

2-درباره داده های لوحه زیر گفت وگو کنید. چه نتایجی می گیرید؟ آن ها را در چند جمله بنویسید.

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

اگردراطراف زمین و درجو زمین گازهای گلخانه ای مانند کربن دی اکسید و بخار آب وجودنداشت هوای زمین درروز خیلی گرم و درشب خیلی سرد می شد(شکل سمت راست)ولی به دلیل وجود گازهای گلخانه ای درجو زمین ،هوا درروز خیلی گرم نمی شود و درشب هم خیلی سرد نمی گردد ودرواقع وجود گازهای گلخانه ای بطور طبیعی و نرمال هوای زمین را معتدل نگه می دارد ولی با افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش تعداد خودروها و فعالیت صنایع و…میزان گازهای گلخانه ای افزایش یافته و هوای زمین را گرم تر گرم تر کرده است (شکل سمت چپ).

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

3-با توجه به نمودارهای بالا و شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید .

الف) چه رابطه ای میان فشار گاز کربن دی اکسید و pH آب اقیانوس ها وجود دارد؟

با افزایش فشارگازکربن دی اکسید(میکرو اتمسفر)مقدار ph آب اقیانوس ها کاهش یافت است .


ب)میزان اسیدی بودن آب دریا چه تغییری می کند؟

میزان اسیدی آب درسال 1369 از 11 / 8 به به 8 / 8 درسال 1389 کاهش یافته است.


پ)با افزایش فشار گاز کربن دی اکسید در هواکره، تنوع گونه های زیستی در آب کره چه تغییری می کند؟

دی اکسیدکربن به دلیل جذب شدن در آب به زندگی دریایی آسیب وارد می کند. به گفته دانشمندان نزدیک به 50 درصد دی اکسیدکربنی که نوع بشر در 200 سال گذشته وارد جو زمین کرده جذب آب دریا شده است .

پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم

پی اچ یا پ هاش (به انگلیسی: pH ، مخفف potential of hydrogen ) یک کمیت لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می کند. بیشتر آبزیان فقط در پی اچ بین 5 تا 9 زنده می مانند.با توجه به تصویرتپه های مرجانی با کاهش پی اچ از بین خواهند رفت و…

4- برداشت خود را از تصویر رو به رو بنویسید.

جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم

این شکل ردپای کربن دی اکسید را درماهی نشان می دهد.با افزایش کربن دی اکسید در آب دریاها و اقیانوس هاو افزایش رد پای کربن درماهی ها میزان پی اچ کاهش یافته وموجب مرگ ماهی ها می شود زیرا آبزیان فقط بین پی اچ 5تا 9 می توانند زنده باشند و…

فعالیت 8 بر عهده شماست!

جمع آوری اطلاعات صفحه 55 محیط زیست یازدهم

با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، و یا مطالعات کتابخانه ای و میدانی، در زمینه استفاده از انرژی بادی، توربین های بادی و ظرفیت تولیدی نیروگاه های کشوردر این زمینه اطلاعات جمع آوری و به کلاس گزارش کنید

در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از 200 سال پیش از میلاد مسیح رایج بوده و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم می باشد. مطالعات و محاسبات انجام شده در زمینه تخمین پتانسیل انرژی باد در ایران نشان داده اند که تنها در 26 منطقه از کشور (شامل بیش از 45 سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها، با در نظر گرفتن یک راندمان کلی 33 ٪، در حدود 6٫500 مگاوات می باشد. و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاه های برق کشور در حال حاضر حدود 74٫000 مگاوات می باشد.

در سال 2004 میلادی تنها 25 مگاوات از 33٫000 مگاوات برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی تولید شده بود. در سال 2006 میلادی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی 45 مگاوات بود(رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال 2005 رشد چهل درصدی را نشان می داد. در سال 2008 میلادی نیروگاه بادی منجیل(در استان گیلان( و بینالود )در استان خراسان رضوی)، ظرفیت 82 مگاوات برق را داشته اند. ظرفیت برق بادی در ایران در سال 2009 میلادی 130 مگاوات ساعت بوده است.

فعالیت صفحه 56 درس 4 محیط زیست یازدهم

فکر کنید
شکل زیر میزان بیشترین انرژی الکتریکی تولید شده برحسب اندازه توربین های بادی و نمودار زیر، میزان سر و صدای تولید شده (آلودگی صوتی) توسط توربین ها را برحسب قطر پرههای آنها نشان می دهند.با توجه به آنها به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) چه رابطه ای بین قطر پره های توربین بادی با انرژی تولید شده وجود دارد؟

با افزایش قطرپره های توربین های بادی میزان آلودگی صوتی افزایش می یابد مثلا در قطرپره 20 متری میزان آلودگی صوتی 98 دسیبل می باشد ولی در پره ای با قطر 120 متر میزان آلودگی صوتی به 120 دسیبل می رسد و…

جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم

 

جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم

ب) اگر برق مورد نیاز شهر و خانه شما را با استفاده از انرژی باد تولید کنند، ردپای کربن دی اکسید شما چه تغییری میکند؟ چرا؟
رد پای کربن درشهرمن کاهش می یابد زیرا با تولید برق به وسیله انرژی باد ،سوخت های فسیلی مانند نفت مصرف نشده است و…

پ) نیروگاه های بادی چه تأثیری روی زندگی جانداران آن منطقه دارند؟ توضیح دهید.

البته نیروگاه های بادی به دلیل اشغال کردن فضای بسیار زیاد و ایجاد سروصدا برای جانوران و انسان مشکلاتی را ایجاد می کنند و…

جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم

-من مصرف مواد غذایی و سوخت و…را مدیریت می کنم و به اندازه مصرف می کنم و اسراف نمی کنم.

-حمل ونقل خود را مدیریت می کنم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم 

-درهیچ زمانی با خودروی خود تک سرنشین نمی روم 

-با کنترل قبض برق خود مصرف برق را مدیریت می کنم و…

جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم
جواب فعالیت های درس چهارم محیط زیست یازدهم

-گسترش نیروگاه های خورشیدی درکشور زیرا کشورما به دلیل داشتن روزهای آفتابی زیاد می تواند برق زیادی از 

-طریق انرژی خورشید تولید کند و حتی می توان برق را به اروپا صادرکند.

-گسترش نیروگاه های بادی درکشوردرنواحی مستعد 

-گسترش پیل های سوختی و تولید خودروهای برقی و قطارهای برقی

-نوسازی صنایع سنگین کشور و نصب فیلترهای مناسب دردودکش صنایع بزرگ 

تدبر در آیات درس 4 محیط زیست یازدهم

آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ ) 71 )

آیا شما درخت آن را آفریده اید؟ یا ما آفریده ایم ؟ ) 72

همچنین ببینید: سوالات درس چهارم محیط زیست یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های درس چهارم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

مقالات مرتبط
1 نظر
نسترن علوی

عالی بود ممنون از شما

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.