پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل دوم زمین شناسی یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

تفسیر کنید صفحه 30 زمین شناسی یازدهم

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی سنگ های یک منطقه در جدول رو به رو ارائه شده است . در کدام عناصر بی هنجاری مثبت و در کدام عناصر، بی هنجاری منفی دیده می شود؟

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

یادآوری صفحه 30 زمین شناسی یازدهم

درکتاب علوم با مفهوم، ویژگی ها و کاربرد برخی از کانی ها آشنا شدید . تعیین کنید که کدام یک از تصاویر زیرکانی می باشد؟ چرا؟

جمع آوری اطلاعات صفحه 31 زمین شناسی یازدهم

در ساخت سرامیک و شیشه، از چه کانی هایی استفاده می شود؟ در این مورد، اطلاعات جمع آوری و در کلاس ارائه کنید.

برای ساخت شیشه های معمولی که در زندگی روزمره بکار میروند، عمدتا شامل سیلیس ، کربنات کلسیم( یا آهک ) و کربنات سدیم و زغال کک است ( گاهی از فلدسپار و دولومیت نیز استفاده می شود.)معمولا این مواد را به صورت پودر یا دانه هایی به قطر 0.2 تا 2 سانتیمتر ، مصرف می کنند. البته برای تهیه شیشه های مرغوب و کریستال ، از درصد آلومین و ½ سیلیس تقریبا خالص (کوارتز) استفاده می شود. در شیشه های معمولی حدود 0.08 درصد اکسید آهن سه ظرفیتی نیز وجود دارد .
رس ها یا کانی های رسی پرمصرف ترین و قدیمی ترین مواد اولیه در صنعت سرامیک می باشند که دارای خاصیت پلاستیسیته بوده و خاصیت شکل پذیری را به بدنه می دهند. همچنین مهمترین و رایج ترین پرکننده ها در این صنعت، سیلیس و آلومینا هستند که از کائولینیت به دست می آیند. از انواع سیلیس آزاد موجود در طبیعت که در صنعت کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد، کوارتز صخرهای، ماسه، ماسه سنگ، کوارتزیت و فلینت می باشد.

جمع آوری اطلاعات صفحه 32 زمین شناسی یازدهم

در موردکانه های زیر، اطلاعات جمع آوری و جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

جمع آوری اطلاعات صفحه 33 زمین شناسی یازدهم

در مورد عوامل مؤثر بر مقرون به صرفه بودن یک معدن، اطلاعاتی جمع آوری و به پرسش زیر پاسخ دهید. 

علاوه بر عوامل حجم و غلظت، چه عواملی در مقرون به صرفه شدن یک معدن دخالت دارند؟
ارزش ماده معدنی -عرضه و تقاضا- عیار ذخیره معدنی -تکنولوژی استخراج- شکل ذخیره معدنی -عمق ذخیره -تلغیظ و تصفیه- حمل و نقل و راه های دسترسی به معدن -آب و هوا و سیاست دولت ها و …. عوامل آشکار در مقرون به صرفه بودن یک معدن می باشد.

گفت وگو کنید صفحه 33 زمین شناسی یازدهم

1-در آب دریاها درصد مناسبی از عنصر طلا وجود دارد. به چه دلیل، طلا را از دریا استخراج نمی کنیم؟ 

می توان گفت که حدود 8 بیلیون تن از ذخایر طلا نیز در آب های اقیانوس های جهان حل شده اند . میزان طلا در آب دریا حدود 0.1 تا 2 میلی گرم در تن است که این رقم بستگی به نوع طلا نیز دارد . هنوز روشی برای اینکه طلا را از آب دریا استخراج کنند وجود ندارد.

گرچه طلا بسار ارزشمند وکمیاب می باشد ، ولی به طور گسترده ای در طبیعت پراکنده است. اما مشکل اینجا است که در بیشتر مواردطلای کافی وجود ندارد تا استخراج آن را مقرون به صرفه سازد.

برای مثال، آب دریا مقدار اندکی طلا است، اما ذره ها آنقدر ریز هستند که هیچ کس نمی داند چگونه طلا را از دریا جدا کند. با وجود این آب اقیانوس ها بقدری زیاد است که احتمالاً به طور نسبی ده هزار میلیون تن طلا در آن وجود دارد.

2-به چه دلیل برخی از معادن متروکه، پس از مدتی مورد بهرهبرداری مجدد قرار می گیرد؟
نیاز ملی یا منطقه ای ، وضعیت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا ، تغییرات تکنولوژی استخراج ، نیروی انسانی و بسیاری از عوامل دیگر می تواند در احیای یک معدن متروکه تأثیر داشته باشد.

جمع آوری اطلاعات صفحه 35 زمین شناسی یازدهم

در منطقه ای که زندگی می کنید، چه معادن فلزی وجود دارد؟ در مورد آنها تحقیق کنید.

درهراستان ودرهرمنطقه ای متفاوت است. مثلا دراستان قم منگنز وجوددارد .دراستان یزد آهن و دراستان کرمان مس وجوددارد و…

جمع آوری اطلاعات صفحه 35 زمین شناسی یازدهم

در مورد ذخایر پلاسر طلای ایران اطلاعات جمع آوری کنید و محل آنها را بر روی نقشه ایران نشان دهید. ذخایر طلای پلاسری ، در نتیجه ی هوازدگی و تخریب سنگ های طلادار، حاصل می شوند تغییرات دما، آب و حلال های طبیعی، سنگ ها را تجزیه و تخریب کرده و طلا را آزاد می نماید، سپس محصولات هوازدگی توسط آب های جاری حمل شده و در ضمن تا حد اندازه های کوچکی خرد می شوند بنابراین مقدار طلای بیشتری آزاد می شود .

طلا به خاطر داشتن جرم حجمی بالا ، در میان توده های سیلت، ماسه و گراول جایگزین شده و به وسیله ی جریان رودخانه حمل می گردد بیشتر مواقع طلا مانند مواد سبک تر به مناطق دورتر حرکت می کند و در زمانی که سرعت جریان رودخانه برای حمل طلا به نقاط دورتر کافی نیست، مستقر شده و معمولا بر روی سنگ بستر متمرکز می شود و اصولا جرم حجمی بالای طلا در مقابل عمل حمل و نقل به آن مقاومتی مشابه بهدانه های درشت تر از ماسه می دهد .

تشکیل پلاسرهای عظیم، با به وجود آمدن یک سطح مبنای جدید درمنطقه که ناشی از تخریب عمیق و شدید سنگ هاست، همراه می باشد. ذخایر طلای پلاسری معمولا در مناطقی که رگه های طلادار وجود دارند یافت می شوند ولی ذخائر موجود در رگه ها ممکن است بسیار کمتر یا ریزدانه تر از آن حدی باشند که از نظر اقتصادی قابل توجه باشد .

در مورد محل ذخایر طلای پلاسری میتوانیم طلای دامغان اراک ( آستانه ) موته اصفهان و گلپایگان را نام ببریم.

پیوند با ریاضی صفحه 37 زمین شناسی یازدهم

عیار اقتصادی طلا در ذخایر آن، حدود 2 ppm است. محاسبه کنید در یک معدن طلا، از هر تن سنگی که استخراج می شود، چندگرم طلا به دست می آید؟

معنی PPM قسمت در میلیون است می توانیم که یک تن را به گرم ابتدا تبدیل کنیم :
کیلوگرم 1 = 1000 تن
گرم 1 = 1000 کیلوگرم
1000 × 1000 = گرم 1000000
𝟐×𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎= گرم 2

جمع آوری اطلاعات صفحه 37 زمین شناسی یازدهم

در مورد فرایند فراوری طلا از کانسنگ، اطلاعات جمع آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

روش های جداسازی طلای آزاد و تغلیظ طلا از کانی ها شامل :
الف) روش های ثقلی

1- لاوک شوئی 

2- میزهای لرزان 

3- میزهای گردان 

4 -جدا کننده مغناطیس

5- جدا کننده های گریز از مرکز 

6 -مخروطهای ری ایچرت(  Reichert )

ب) روش فلوتاسیون
2 -روش های حل کردن فلز طلا از کانیها و کنسانتره ها 

1- روش غالگذاری(غالکاری)

2- روش ملقمه 

3- روش کلریناسیون 

4 -روش سیانوراسیون 

5- روش تیوره 

6- روشهای دیگر 
3- روش های رسوب گیری طلا از محلول طلادار (روشهای بازیابی طلا)
1 -روش پودر روی 

2- روش  c.i.p

3- روش  c.i.l

4- روش  های دیگر

4- ذوب و تخلیص طلا 

لازم به توضیح است که عملیات استحصال فلز طلا از سنگهای معدنی طلادار، متناسب با چگونگی وجود طلا در کانی متفاوت می باشد.

کاوش کنید صفحه 39 زمین شناسی یازدهم

شاید تاکنون به نوع تراش گوهرها توجه کرده باشید. گوهرها به چه شکل هایی و توسط چه ابزارهایی تراش داده می شوند؟
تفاوت الماس و برلیان در چیست؟

1- تراش برلیان تراش تخت تراش فلامک تراش دامله یا همان cobocho نوع یمنی . پشت ماهی و.. وجود دارد . و دستگاه ها هم می توان به دستگاه تراش دامله و فست (زاویه دار) اشاره کرد .

2 -برلیان خود نوعی تراش است که در بالا  54 وجه و در پایین 38 وجه دارد و چون روی الماس به بهترین نحو خود را نشان می دهد به اشتباه الماس به این صورت تراش خورده را برلیان بیان می کنند. و در ضمن این نوع تراش برروی انواع بریل و سفایر زیبا است اما هیچکدام ضریب شکست بالای الماس را ندارند. همچنین امروزه الماس با تراش های باگتی. اشکی و … هم تولید میشه اما معمولا الماسهای با کیفیت درجه دو به بالا.

به عبارت دیگر:
برلیان (Brilliant) : این واژه عبارتی است که برای نوعی خاصی از تراش سنگ الماس استفاده میشود .

تراش برلیان در حقیقت از نوع دیگری از تراش، به نام تراش سوییسی گرفته شده که در گذشته برای تراشیدن سنگهای قمیتی مختلف استفاده میشد .

در این نوع برش همواره سعی میشود جلوههای بصری سنگ الماس را بیشتر به نمایش گذاشته شود، لذا زاویه برشها طوری طراحی شده که نور وارد شده، به صفحات بیشتری از تراش برخورد کرده و نهایتا به چشم بیینده برسد .

بنابراین دانشمندان موسسات بزرگ آمریکا و بلژیک همواره در تلاش برای بهتر کردن این نوع تراش بوده تا هر ساله استاندارد جدیدی را برای آن معرفی کنند

پاسخ دهید صفحه 42 زمین شناسی یازدهم

به چه دلیل کانی کلسیت یا ژیپس نمی تواند یک کانی قیمتی باشد؟
از مواردی که می تواند بر ارزش و قیمتی شدن کانی ها تأثیر بگذارد ، کمیاب بودن ، رنگ زیبا ، سختی بالا ، جلای مناسب ، تقاضای بازار و قیمت جهانی می باشد . این دو کانی دارای سختی کم ، و فراوان هستند و نمی تواند جزو کانی های قیمتی محسوب شود.

با هم بیندیشید صفحه 43 زمین شناسی یازدهم

اگر فشار و دما از حد مورد نیاز برای تشکیل نفت بیشتر یا کمتر شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

فرآیند تبدیل مواد آلی به نفت در دمای 65 تا 150 درجه سانتیگراد رخ میدهد که دمای متناظر با عمق 2000 تا 5500 متر است. در اعماق و دمای پایین تر نفت به گاز تبدیل می شود .

شرط مهم دیگر برای تشکیل نفت، فشار و زمان است و با پایین تر بودن عمق و دما، باید زمان بیشتری (میلیون ها سال) بگذرد تا نفت تشکیل شود. در صورتی که سنگ منشا در عمق کم یا مدت زمان کافی دفن نشود فرآیند تکامل نفت کامل نمی شود که نمونه آن شیل های نفتی است .

پس از تشکیل، نفت نباید به اعماق پایین تر برود ( بالا رفتن دما آن را به گاز و زغال تبدیل می کند) بلکه به سنگ دیگری به نام مخزن که در اطراف یا بالای آن (سنگ منشاء)وجود داشته و منافذ کافی برای ذخیره نفت وگاز دارد، تبدیل می شود. با تشکیل نفت، فشار ایجاد شده نفت را به سمت بالا خواهد راند که این فشار موجب شکسته شدن سنگ و سهولت حرکت آن می شود .

نتیجه : افزایش دما وفشار سبب می شود که نفت به گاز تبدیل شود و با کاهش فشار و دما ، زمان بیشتری لازم است تا نفت تشکیل شود.

کاوش کنید صفحه 44 زمین شناسی یازدهم

در مورد انواع تله های نفتی توضیح دهید.
انواع تله های نفتی
الف ) نازک شدگی : مسدود شدن یک لایه به دلیل شکل ساختمانی آن می تواند باعث به تله افتادن نفت شود

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

ب ) تاقدیسی : به مرزهای خود محدود بوده و در رسوبات غیر تراوا محصور است .

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

پ) گنبد نمکی : تأثیرهای ناشی از حرکت صعودکننده نمک به صورت گوناگون از قبیل برگشتگی لایه های کناری و مجاور توده نمک ، در نهایت سبب تشکیل مخازن نفت می شود.

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

ت) گسلی : عامل سد کننده و بازدارنده سیال همچنین عامل انتقال و فراهم آورنده معبری تراوا جهت عبور سیال است

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

ث) ریفی : حفرات میان قطعات اسکلتی مرجان ها می تواند جایگاه مناسبی برای نفت و گاز و آب باشد .

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

ج) ناپیوستگی زاویه دار : لایه های فوقانی بدون شیب می تواند نقش بازدارنده در حرکت انتقالی نفت

پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم
پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم

تله های نفتی ایران، بیشتر از کدام نوع هستند؟

بیشتر از نوع چینه ای ( تاقدیس ) می باشد ( نوع ب)

فکر کنید صفحه 45 زمین شناسی یازدهم

وجود ذخایر زغال سنگ در سیبری که سرزمینی سرد می باشد را چگونه توجیه می کنید؟

سیبری در 200 میلیون سال پیش منطقه مردابی و گرمسیری بوده است.

لایه های زغال دار طبس، نشان دهنده چه نوع آب و هوایی در گذشته است؟

آب و هوای گرم و مرطوب مرداب کم اکسیژن 

چرا برخی از مناطق با وجود جنگلی بودن، مکان مناسبی برای تشکیل زغال سنگ نیستند؟

برای تشکیل زغال سنگ مراحل اکسایش نباید طی شود که این شرط در همه مناطق جنگلی وجود ندارد و ماده آلی به دلیل اکسایش می پوسد.

همچنین ببینید: سوالات فصل دوم زمین شناسی یازدهم

تهیه و تنظیم  پاسخ فعالیت های فصل دوم زمین شناسی یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.