جواب صفحه ۲۵ هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب صفحه ۲۵ هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۵ هویت اجتماعی دوازدهم

مفاهیم اساسی

فرهنگ، جامعه، فرهنگ عمومی، خرده فرهنگ، فرهنگ موافق، ضد فرهنگ

خلاصه کنید 

– فرهنگ، روح و جان یک جامعه است.
فرهنگ مشترک در یک جامعه را فرهنگ عمومی می‌گویند.
به شیوهٔ زندگی که مربوط به یک قوم خاص است خرده فرهنگ می‌گویند.
به هنجارها و ارزش‌ها که در یک خرده فرهنگ است که با فرهنگ عمومی رابطه‌ای ندارد ضد فرهنگ می‌گویند.
جامعه و فرهنگ را گذشتگان ما به جود آوردند ولی ما می‌توانیم با آگاهی و هوشیاری لازم این نوع فرهنگ‌ها را پیشرفته‌تر کنیم.

آنچه از این درس آموختیم 

جامعه محموعه‌ای از انسان‌هاست که سال‌های متوالی با هم زندگی می‌کنند که به شیوهٔ زندگی این گروه‌ها فرهنگ گفته می‌شود. فرهنگ به دو نوع تقسیم می‌شود. ۱- خرده فرهنگ ۲- فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی همهٔ افراد جامعه راه و روش آن را قبول دارند. ولی در شیوهٔ  عمل به فرهنگ عمومی روش‌های خاصی را به کار می‌گیرند. اگر روش زندگی کردن خرده فرهنگ همانند فرهنگ عمومی باشد و راه و روش آن را زیر پا نگذارند خرده فرهنگ نام دارد در غیر این صورت ضد فرهنگ می‌نامند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه