جواب فکر کنید صفحه ۱۲۱ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه ۱۲۱ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فکر کنید صفحه ۱۲۱ علوم هفتم

سطح داخلی باریک‌روده، چین‌خوردگی‌های فراوانی دارد. اگر همهٔ این چین‌ها باز شوند، سطحی درحدود ۲۰ فرش ۳ در ۴ را می‌پوشانند. باتوجه به کار باریک‌روده این چین خوردگی‌ها چه اهمیتی دارند؟

جواب فکر کنید صفحه 121 علوم هفتم
جواب فکر کنید صفحه ۱۲۱ علوم هفتم

وجود چین‌ها و پرزها درشت و ریز در مخاط روده، سطح جذب را چندین برابر افزایش می‌دهد.

به عبارتی دیگر برای افزایش سطح داخلی روده و افزایش جذب غذا توسط پرز های دیواره روده سطح داخلی به صورت چین خورده است تا مساحت بیشتر در فضای کمتر قرار گیرد.

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه