بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی 1401-1400

در این نوشته با بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی تاریخ یازدهم

image 124

توجه:
در آزمون نوبت دوم )خرداد( و شهریور از بخش نخست کتاب، دو مجموعه سؤال مجزا، هر کدام به ارزش 5 نمره، مطابق جدول فوق
طراحی و دانش آموزان را مجاز به انتخاب فقط یکی از این دو مجموعه نمایید.

image 124

توجه:
از متن یک توضیح، نقشه ها، نمودارها، جدول ها و شواهد و مدارک، فقط به نحوی که در ردیف 6 جدول فوق بیان شد، سنجش به
عمل آید و مطلقاً به شکل دیگری هیچ پرسشی طرح نشود

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.