در این نوشته با بارم بندی جغرافیا یازدهم انسانی سال تحصیلی 1401-1400 همراه شما هستیم. این بارم بندی مختص رشته انسانی می باشد.

بارم بندی جغرافیا یازدهم

image 123

تو صیه می شود در آزمون کتبی خرداد ماه 4 نمره بخش اول کتاب بی شتر به سوالات استنباطی و درک و فهم و اظهار نظر دانش
آموزان و یادگیری پایدار اختصاص یابد و از پرسش های حافظه محور خودداری شود

image 123

برای مشاهده سایر دروس بارم بندی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.